You are currently viewing اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان آتشه هاي تجارتي جديدالتقرر را دعوت کرد

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان آتشه هاي تجارتي جديدالتقرر را دعوت کرد

مورخ:26 اپریل 2018

مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان گردهمایی مشترک را به همکاران اش اتاق تجارت افغانستان و اتاق بین المللی افغانستان براه انداخت. هدف از این گردهمایی معرفت یکتعداد از جامعه تجار و متشبثین با آتشه های تجارتی جدیدالتقرر بوده است.

گردهمایی با خوش آمدید گفتن توسط خانم منیژه وافق آغاز یافت. آقای مومند معاون تجارتی اتاق و آقای خیرخواه رئیس اتاق تجارت بین المللی در افغانستان نیز سخنرانی خویش را پیشکش نمودند و به نوبه خود مراتب تهنیت را به آتشه های تجارتی اظهار داشتند. آنها از همه آتشه ها خواستار همکاری همه جانبه در رشد تجارت بخصوص صادارت افغانستان شدند. بالترتیب آتشه ها و معاونین شان حاضر در جلسه خود و محل وظایف شان را با اشتراک کننده گان شریک ساختند. بعداً در جریان صرف عذایی چاشت تجار و متشبثین زن و مرد حاضر در مجلس با آتشه ها جداگانه برای رساندن پیام ها و نیاز های شان صحبت هاي داشتند. روز خوبي برقراري روابط و شبكه سازي با دادن تحايف از طرف اتاق زنان كه البته به خاطري به ياد ماندن زنان تجارت پيشه به آتشه هاي تجارتي بود به اتمام رسيد. قابل ياد اوري است كه همكار ما اتاق صنايع نسبت مصروفيت نتوانستند اشتراك كنند.