You are currently viewing اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تفاهمنامه همکاری را با شاروالی کابل امضاء کرد

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تفاهمنامه همکاری را با شاروالی کابل امضاء کرد

 

تاریخ: 01 جوزا 1397

محل: مقام شاروالی کابل

تفاهمنامه همکاری فی ما بین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و شاروالی کابل  بتاریخ اول جوزا 1397 مطابق 22 ماه می 2018 در مقام شاروالی کابل به امضاء رسید. این تفاهمنامه توسط آقای عبدالله حبیب زی شاروال کابل و خانم منیژه وافق رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت زنان با حضور داشت خانم افسانه رحیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تجارت زنان، خانم پرورش اوریاخیل رئیس انکشاف خدمات تجارتی اتاق تجارت زنان، خانم سهر همدرد رئیس پالیسی و پلان گذاری شاروالی کابل و شازیه ستانکزی مسؤل روابط عامه و بین المللی اتاق تجارت زنان به امضاء رسید.

آقای عبدالله حبیب زی اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفته و افزود که شاروالی کابل میخواهد که با خانم ها بخاطر توسعه اقتصاد شان با ایجاد فرصت های شغلی برای خانم ها در این اداره و از طریق نهاد های دیگر مثل اتاق تجارت زنان کار کند تا به این شکل همکاری در رشد اقتصادی شان باشد. که با امضای این تفاهمنامه همکاری ما بیشتر خواهد شد و اداره ما در معرفی کردن خانم ها برای نمایشگاه های مختلف همکاری خواهد کرد. او پیشنهاد تنظیم برگزاری بازار های زراعتی و لبنیات را بطور مداوم کرد و گفت که دفاتر ساحوی شان در عرصه پیدا کردن خانم ها و اماکن برای برگزاری نمایشگاه ها کمک خواهند کرد.

خانم منیژه وافق ضمن اظهار خرسندی از امضای این تفاهمنامه اضافه کرد که ما در دو پارک مکروریانها، مکروریان اول و سوم پلان برگزاری جمعه بازار ها داریم.

در جریان جلسه بحث روی کار ساختمانی پارک شهر نو نیز صورت گرفت که بعد از اکمال آن به شاروالی کابل سپرده میشود. بعد از آن تمام فعالیت های این پارک را از طریق پروسه تدارکات به داوطلبی گذاشته و خانم ها نیز میتوانند که در این پروسه اشتراک کنند. آقای حبیب زی از اتاق تجارت زنان بخاطری پخش خبر استخدام خانم ها در بخش های مختلف این اداره کمک خواست. در آخر آقای عبدالله حبیب زی میل همکاری با اتاق تجارت زنان اظهار کرد.