You are currently viewing اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در هفتمین روز تاسیس شورای همکاری تحقیق صنعت بیوتکنولوژی

اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در هفتمین روز تاسیس شورای همکاری تحقیق صنعت بیوتکنولوژی

تاریخ: 27-29 حوت 1397

مکان: هند

خانم پرورش اوریاخیل، رئیس خدمات انکشاف تجارتی اتاق تجارت زنان افغانستان در هفتمین روز تاسیس همکاری تحقیق صنعت بیوتکنولوژی BIRAC در هند اشتراک نمود. این برنامه متشکل از دو بخش عمده بود. یک بخش شامل دیدار از مراکز آغاز تشبث ( CIAB, NABI, NIFTEM) بوده و بخش دوم یک برنامه خاص به مناسبت هفتمین روز تاسیس که برای نمایندگان کشور های SAWDF تهیه گردیده بود، میشد. این برنامه برای 3 روز از تاریخ 27 الی 29 حوت 1397 ادامه داشت.

شعبه بیوتکنولوژی، دولت هند و شورای همکاری تحقیق صنعت بیوتکنولوژی به تازگی شبکه زنان متشبث ماغالیا را در تنظیم نمودن بخش هایشان در پارک های صنعتی با تمرکز روی پروسس مواد زراعتی و مواد غذایی حمایت نموده است. BIRAC علاقمند است که مفاهیم مشابه تیم کاری اجماع انکشاف زنان جنوب آسیا (SAWDF)  را با یک بررسی و دیدار از ماغالیا در آینده نزدیک حمایت نماید.

یک جلسه ویژه برای نمایندگان SAWDF برای بررسی اینکه چه نوع کمک می تواند توسط BIRAC و برای ارزیابی نیازهای نمایندگان زن از کشورهای SAWDF صورت گیرد دایر گردید. این هیئت از مرکز تحقیقات بیو تکنولوژی نوآوری و کاربردی (CIAB) و موسسه ملی بیوتکنولوژی زراعتی و مواد غذایی (NABI) در موحلی (نزدیک چندیگر)، تنظیمات پنجاب که توسط گروه بیوتکنولوژی دولت هند در 18 مارچ 2019 راه اندازی شده بود بازدید نمودند. یک دیدار دیگر برای نمایندگان SAWDF به موسسه ملی فن آوری مواد غذایی، توسعه و مدیریت کارآفرینی (NIFTEM) در Sonepat که یکی از موسسات مهم در زمینه پردازش مواد غذایی در هند است در 19 مارچ 2019 تنظیم گردیده بود. BIRAC تشبثات زنان را از طریق مکانیزم های متفاوت حمایوی ارتقا می بخشد که شامل ایجاد فرصت ها از طریق برنامه های انکشافی، ابتکارات تجارتی، امکانات اکوسیستم بیوتکنولوژی، و شبکه سازی با سازمان های تشکیل دهنده میشدند. این فرصت ها و شبکه ها از طریق دعوت زنان متشبث که اعضای اجماع انکشاف زنان متشبث هستند برایشان مساعد گردید تا به حیث یک شریک علمی به BIRAC  بپیوندند.    BIRAC در نظر دارد تا در تاسیس پارک صنعتی زنان متشبث همکاری های تخنیکی اش را داشته باشد. نمایندگی هر کشور در SAWDF گفتگو 5-10 دقیقه ای در مورد ارزیابی نیاز و طرح نقشه راه مفهوم پارک صنعتی و کمک های دیگر به این کشورها بوسیله BIRAC در 20 مارچ در جلسه ویژه “کارآفرینی زنان داشتند. ” بیوتیک زنان کارآفرین را کمک نمود تا راه حل های منطقه ای و جهانی ایجاد نمایند: Vigyan Se Vikas “. به تعقیب جلسه ویژه، یک جلسه یک ساعته با سکتریت وزارت بیوتکنولوژی دایر گردید. خانم پرورش اوریاخیل با مسئولین CIAB, NABI, NIFTEM و BIRAC  روی موضوعات کمک به افغانستان در تحقیقات و مراکز ایده های جدید تجارتی نسل جوان و زنان کارآفرین با وجود کار با اتاق تجارت زنان، موسسات تحقیقاتی، دانشگاه ها، وزارتخانه ها و سایر نهادهای مرتبط با دولت افغانستان صحبت نمود. وی با تأکید بر حمایت فنی BIRAC، ایجاد پارک صنعت سبز برای زنان در افغانستان را مورد بحث قرار داد. لازم به ذکر است که اتاق تجارت زنان با حمایت UNWOMEN از پارک صنعتی زنان در حیدرآباد از طریق ALEAP بازدید کرد و یک پلان تجارتی برای ایجاد پارک های صنعتی زنان در افغانستان تهیه نمود. او تصویر زیبای افغانستان را به هند و پیشرفت هایی که تاکنون صورت گرفته است را ارائه نمود. وی خاطر نشان کرد که افغانستان در زمینه بیوتکنولوژی عقب مانده است و به شدت نیاز به پیشرفت در این بخش دارد؛ چرا که افغانستان کشور زراعتی است و میوه های خشک، آجیل، زعفران، فرش، فرش، صنایع دستی، سنگ های قیمتی و جواهرات آن از شهرت زیادی برخوردار است که صادرات عمده کشور را تشکیل می دهد و به رونق اقتصادی افغانستان می افزاید.