You are currently viewing افتتاح دومین مرکز کوچک خدمات شرکت مخابراتی روشن در مزارشریف

افتتاح دومین مرکز کوچک خدمات شرکت مخابراتی روشن در مزارشریف

تاریخ: 23/5/1397

شرکت مخابراتی روشن دومین مرکز کوچک خدمات مخابراتی شان را که توسط خانم سیما هاشمی یکی از اعضای  اتاق  تجارت زنان بلخ رهبری می شود به تاریخ 23 اسد در شهر مزارشریف افتتاح کرد. قابل یاد آوری است که اولین مرکز فروشات که توسط خانم ها رهبری می شد در ماه گذشته در کابل افتتاح گردید. حالا تمام خواهران و برادران ما میتوانند برای خریداری سیمکارت ها و یا حل مشکلات شان به این مراکز فروشات و خدمات کوچک مراجعه نمایند. اتاق تجارت زنان از حمایت های همیشگی  دفتر مخابراتی روشن برای  توانمند سازی بیشتر اقتصادی خانم های متشبث سپاس گذاری می کند.