You are currently viewing امضای تفاهم نامه های همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان مرکز محترم حل منازعات تجارتی افغانستان، دفتر محترم کوردید بانک محترم غضنفر

امضای تفاهم نامه های همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان مرکز محترم حل منازعات تجارتی افغانستان، دفتر محترم کوردید بانک محترم غضنفر

تاریخ: 20 جنوری 2021

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز چهار شنبه تاریخ 20 جنوری 2021 سه تفاهم نامه همکاری را در دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با دفتر محترم کوردید بانک محترم غضنفر و مرکز محترم حل منازعات تجارتی افغانستان امضا نمودند. امضای این تفاهم نامه ها میان ریس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان محترم منیژه وافق وهر یک محترم توکل خرمی ریس مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان محترم حمید عطایی هماهنگ کننده برنامه های دفتر کوردید و محترم خسرو فضلی ریس اجرایی غضنفر بانک صورت گرفت.

قبل از امضای تفاهم نامه رییس محترم مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان آقای توکل خرم بعضی از خدماتی که قبلا در رابطه به حل منازعات تجارتی بین الافغانی داشتند صحبت نمودند. همچنان روی برگذاری سیمینار آگاهی دهی در مورد خدمات این مرکز برای زنان تجارت پیشه درآینده نزدیک در تالار اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان توافق بین الجانبین صورت گرفت. بعدا محترم منیژه وافق و محترم توکل خرم تفاهم نامه را امضا نمودند.

به تعقیب آن محترم حمید عطایی هماهنگ کننده برنامه های دفتر کوردید ضمن صحبت های شان در مورد سابقه خدمات در سکتور تجارت زنان با محترم وافق که در مورد بلند رفتن فیصدی تجارت های که توسط زنان پیش برده میشود که طی سال های اخیر به 26 فیصد افزایش یافته تفاهم نامه همکاری را امضا نمودند.

در اخیر محترم خسرو فضلی رییس اجرایی غضنفر بانک ضمن ابراز امتنان از اتاق برای مساعد نمودن زمینه امضای تفاهم نامه در مورد خدمات شان در عرصه تجارت زنان و فراهم نمودن قرضه ها صحبت نمودند. همچنان آقای خسرو یاد آوری نمودند که در سال 2019 این بانک مصمم بر این شد تا بانک انتخابی برای زنان باشد. غضنفر بانک پلان ارایه خدمات ایجاد حساب های بانکی به حد اکثر زنان افغانستان را دارد تا این زنان از لحاظ مالی مستقل گردند. و در بخش خدمات زنان کارمندان طبقه اناث موظف گردند. بعدا آقای خسرو فضلی و محترم منیژه وافق تفاهم نامه را امضا نمودند.