مهم های ماه سپتمبر

اخبار مهم ماه

 • برگزاری  برنامه “شریک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان”
 • اولین بحث گروهی متمرکز با زنان سکتور  صنایع دستی تحقیق فرهنگ ، جنگ و زنان
 • برنامه آگاهی دهی تصدی ملی محافظت عامه درمورد پیشکش تخفیف برای تشبثات کوچک و متوسط زنان
 • دفتر قونسلگری افغانستان مقیم ممبی همکار دادخواهی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان گردید.
 • برگزاری دو برنامه زنده اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بمنظور شریک سازی ستراتیژی کوید-19  اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • هفتمین نمایشگاه ساخت زنان افغان در باغ چهلستون
 • برنامه آموزشی داوطلبی الکترونیکی برای زنان تجارت پیشه توسط اداره تدارکات ملی برگزار گردید.
 • هفتمین نمایشگاه‌‌ ملی ساخت زنان افغانستان در باغ چهلستوندفاتر زون اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در ولایات بلخ و ننگرهار با رئیس برنامه انکشافی ملل متحد ملاقات نمودند.

مهم های ماه آگست

اخبار مهم ماه 
 • مراسم افتتاحیه تعمیر جدید  و مرکز منابع تجارتی زنان اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان.
 • اشتراک هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در جلسات اماده گی اغاز کار و انتخابات فدراسیون اتاق ها
 • برگزاری کمپاین دو روزه حضور بیشتر زنان در تجارت در مرکز منابع تجارتی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در روز سوم افتتاحیه تعمیر جدید و نمایشگاه سه روزه.    
 • اشتراک هیت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در جلسات اماده گی اغاز کار و انتخابات فدراسیون اتاق ها
 • برنامه آموزشی 200 مسولین شرکت ها و 200 کارمندان شان با کمک مالی دفتر حرکت  در کابل و 4 زون
 • شریک سازی استراتیژی کوید-19 اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با ادارت دولتی، نهادهای ملی و بین المللی
 • تدویر جلسات با نماینده برنامه انکشاف صنایع روستایی به هدف انکشاف تشبثات زنان و ریاست صنعت و تجارت – زون غرب هرات
 • جلسه سکتور خصوصی با میزبانی حبیبه کاکر (معاون والی ) در ومقام ولایت ــ زون شرق ننگرهار
 • برنامه آموزشی تجارت سازگار با محیط زیست ولایت کندهار برنامه آموزشی تجارت سازگار با محیط زیست  زون جنوب – ولایت کندهار

مهم های ماه جولای

اخبار مهم ماه جولای
 • افتتاحیه اجندای ملی تجارت زنان
 • آغاز جمعه بازار صنایع دستی و تولیدات زنان بعد از زمستان و قرنطین
 • امضای تفاهمنامه فی مابین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و وزارت امور زنان
 • کیفیت اولویت کار زنان متشبث افغان را تشکیل میدهد
 • تلاش های برای جستجوی اقدامات عملی جهت مهار وضعیت ناشی از کوید-19
 • برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب
 • تسلیم گیری قرارداد زمین اسلام قلعه در ریاست شهرسازی و اراضی هرات
 • افتتاح نمایشگاه دایمی برای محصولات صنایع دستی بانوان
 • ملاقات برای همکاری دو جانبه  با موسسه کوردید افغانستان
 • جلسات  اجندا ملي تجارت زنان – سند دادخواهی چالش ها و راه حل های زنان در کابل و ولایات

مهم های ماه جون

اخبار مهم ماه جون

 • کیفییت اولویت کار زنان متشبث افغان میباشد
 • آغاز برنامه های بحث و معاملات با زنان تجارت پیشه
 • کمپاین حضور بیشتر زنان افغان در تجارت بامحصلین اناث پوهنتونها ادامه دارد
 • ملاقات رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با محترمه حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور زنان به گونه آنلاین
 • تلاشها برای پیدا نمودن بازار مناسب صنایع دستی زنان در زون غرب
 • دسترسی زنان به بازارها از طریق بازاریابی دیجیتلی و فروشات آنلاین در زون شمال- بلخ
 • گفتمان سکتور خصوصی و عامه پیرامون شناسایی ورسیدگی به مشکلات زنان تجارت پیشه زون شرق- ننگرهار
 • اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان کندهار – زون جنوب دربرنامه گفتمان عامه و خصوصی درباره حل مشکلات صادرات و واردات میان افغانستان و پاکستان
 • فعالیت های زنان تجارت پیشه را در برنامه هفته وار ( بازتاب ) از رادیو بیان تعقیب نمایید

مهم های ماه می

خبرهای مهم ماه می
 • گفتمان آنلاین سکتور خصوصی و عامه در کابل و قندهار روی موضوع تاثیرات کوید-۱۹ و تدابیر/اقدامات لازم بعد از آن
 • توسعه بانک معلوماتی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.
 • پنجمین جلسه دومین هیت مدیره اتاق تجارت زنان افغانستان
 • برگذاری جلسه با اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با دفاتر زون
 • آغاز روند بازاریابی و فروشات محصولات تولیدات زنان با دولت

مهم های ماه آپریل

خبرهای مهم ماه آپریل
 • رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کوید-۱۹» بر تجارت زنان صحبت نمودند.
 • امضا و صدور قطعنامه همه جانبه مبارزه با «کوید-۱۹» توسط اتاق ها و سکتور خصوصی افغانستان.
 • اتحادیه متشبثین شرکت های تولیدی البسه زنان شهر کابل و هرات قرارداد های دولتی و غیر دولتی را اخذ مینمایند.
 • ثبت زنان تجارت پیشه در برنامه آموزشی آنلاین اتاق زنان و مرکز بین المللی تجارت
 • پلان تشخیص و شناسایی زمین جهت تاسیس پارک صنعتی زنان در ولایات هرات،‌ بلخ و ننگرهار.
 • تدویر جلسه ماھانه ھیت مدیرہ اتاق تجارت زنان زون شرق ولایت ننگرھار برای تعقیب فعالیت ھا و اھداف پلان سالانه
 • شناسایی ضروریات مارکیت و ابتکار عمل توسط زنان تجارت پیشه
 • پوشش رسانه ایی تاثیرات کوید-۱۹ و راپور سروی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.

مهم های ماه مارچ

خبرهای مهم ماه مارچ

 • برنامه آموزشی تجارت سازگار با محیط زیست برای زنان تجارت پیشه کابل و ننگرهار
 • ملاقات هیئت رهبری اتاق تجارت زنان با نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان، آقای خلیلزاد
 • کنفرانس ونمایشگاه به مناسبت گرامی داشت از روزجهانی زن
 • اتاق زنان در سکوی منطقوی به ھدف اتصال زنان تجارت پیشه در منطقه برای انجام تجارت
 • ملاقات اتاق تجارت زنان با والی کندهار
 • تاثیرات ناگوار ویروس کرونا روی فعالیت های اقتصادی زنان افغانستان

مهم های ماه فبوری

  خبر های مهم ماه فبوری

 • بررسی و برنامه ریزی استراتیژیک اتاق شورای زنان متشبث سارک (شویک) در دبی
 • محفل اولین دور اهدای قرضه صندوق مالی بی بی خدیجه
 • جلسه آگاهی دهی قرارداد های تدارکات ملی
 • جلسه مشورتی و برنامه آگاهی دهی پروژه اشتغالزایی وزارت اقتصاد در اتاق تجارت زنان افغانستان
 • اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در برنامه دادخواهی برای سکتور خصوصی و نقش سکتور خصوصی در توسعه اقتصاد
 • برنامه آموزشی تجارت سازگار با محیط زیست برای زنان تجارت پیشه بلخ

مهم های ماه جنوری

خبر های مهم ماه جنوری 2020

 • اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان اکنون با کنکتس وصل است
 • جلسات با اتحادیه های زنان تجارت پیشه
 • جلسه آگاهی دهی مالیاتی برای اعضای اتاق تجارت زنان
 • چهارمین دور اهدای گواهینامه علامت تجارتی “ساخت زنان افغان”
 • برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” برای تجارت های غیر رسمی زنان کابل، پروان و کاپیسا
 • حضور اتاق تجارت و صنایع زنان در پنل اقتصادی برنامه شبکه زنان افغان در حکومتداری شهری
 • ایجاد و اولین جلسه کمیته فرعی مصونیت سکتور خصوصی در بلخ
 • گفتمان سکتور خصوصی و دولتی در پیوند به شناسایی و کاهش موانع تجارتی در ولایت بلخ
 • ورکشاپ از طرف موسسه ارزشهای زنجیری ومالداری و مؤسسه پروموت در کندهار