You are currently viewing بازار روز در نمایشگاه بین المللی زراعتی خزانی  1397

بازار روز در نمایشگاه بین المللی زراعتی خزانی 1397

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 11، 12 و 13 میزان، 1397

مکان: بادام باغ، کابل

اینبار بازار روز جز نمایشگاه بین المللی زراعتی خزانی 1397 در بادام باغ، کابل که به تاریخ 11، 12 و 13 میزان برگزار گردید. اتاق تجارت زنان افغانستان نظر به تفاهم نامه که با سکتور خصوصی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دارد، این بار هم اشتراک 30 تجارت زنان را با نصب 30 غرفه ترتیب و تسهیل نمود. این تجارت ها از سکتور های مختلف مانند، لباس، صنایع دستی، زیورات، میوه خشک، زعفران، و مواد خوراکه اند. در این نمایشگاه دهاقین و تجارت های زنان و مردان از سراسر کشور شرکت نموده بودند.

جلالتمآب، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان، در این نمایشگاه از تجارت ها و تولیدات دهاقین افغان دیدن کردند. آقای غنی زحمات همه کشاورزان را ستایش کرده فرمودند، ” من از زحمت کشی همه کشاورزان قدردانی میکنم و خصوصا زحمات زنان کشاورز و تجارت پیشه کشور را تقدیر می کنم چون این زنان زندگی خودشان، زندگی فرزندان و زندگی تمام زنان افغانستان را تغییر داده اند”. ایشان از جانب بانوی اول کشور و تمام زنان بلند رتبه دولت از زنان زارع و تجارت پیشه تشکری کردند. آقای رئیس جمهور بر استفاده از تولیدات داخلی کشور تاکید نموده و گفتند که زنان در پروسه خودکفایی کشور نقش ارزنده دارند، زیرا زنان مدیر دخل و خرج فامیل ها اند. ایشان افزودند که اگر در تولید مواد خوراکه و میوه سالانه %30  رشد داشته باشیم، به زودی از وارد کردن مواد خوراکه از خارج بی نیاز خواهیم شد. جناب رئیس جمهور فرمودند که ما باید در چهار بخش تمرکز داشته باشیم، مارکیت یابی برای تولیدات کشور، تدارکات دولتی برای ترویج استفاده از تولیدات کشور، ایجاد اتحادیه ها برای وصل کردن قریه جات به شهر ها و بیرون شدن وزارت زرعت از کابل محوری و تمرکز روی ‍یشرفت زراعتی تمام ولایات.

در آخر، جناب رئیس جمهور با قطع نوار و دیدن از تولیدات زارعین و تجارت پیشه های افغان، نمایشگاه خزانی 1397 را افتتاح نمودند. از جمله فروشندگان در این نمایشگاه، اعضای اتاق تجارت زنان در 30 غرفه به حد اوسط  15000 افغانی فروش کردند.