بازار روز

  • Post author:
  • Post category:اخبار

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

(Afghanistan Women Chamber of Commerce and Industry (AWCCI

راپور اولین نمایشگاه بازار روز سال 2018

اولین نمایشگاه بازار روز سال 2018 در پارک فردوسی واقع مکرویان سوم برای سه روز مورخ 24 –26 جنوری 2018 مطابق به 4 – 6 دلو سال 1396 برگزار شد. که این نمایشگاه توسط آقای سید سیعدی رئیس انکشاف سرمایه گذاری ها وزرات تجارت و صنایع، خانم منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان،  فضیله عزیزی امر سرمایه گذاری ها، ثریا صیفی عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، خانم پرورش اوریاخیل آمر خدمات انکشاف تجارتی، نماینده وزارت احیا و انکشاف دهات، با حضور داشت دیگر اعضای وزارت تجارت و صنایع، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، متشبثین و رسانه ها افتتاح گردید.

در این نماشگاه به تعداد 30 غرفه (2×3) با داشتن 30 باب میز و چوکی که از طرف وزارت تجارت و صنایع  به کمک مالی جی آی زید در خدمت اتاق قرار گرفته بود برای خانم های تجارت پیشه برای نمایش تولیدات و خدمات شان قرار داده شد. این نمایشگاه بطور منظم تحت عنوان “بازار روز” در هر دو ماه یکبار و به مناسبت روز های ملی و بین المللی از طرف اتاق زنان به همکاری وزارت تجارت و صنایع افغانستان برگزار میگردد که این نمایشگاه ها الی سه سال جریان میداشته باشد و هدف از برگزاری همچو نمایشگاه تشویق مردم به خریداری از زنان تجارت پیشه و تولیدات وطنی میباشد.

در این نمایشگاه 45 خانم متشبث اشتراک نمودند. که خانم های متشبث عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و هم از وزارت احیا و انکشاف دهات بخش AREDP اشتراک نمودند. 35 تن از آنان را عضو اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و متباقی را AREDP)) از ننگرهار، پروان و بلخ معرفی کرده بودند. در این نمایشگاه تولیدات مختلف خانم ها برای نمایش و فروش گذاشته شد از جمله صنایع دستی، قالین، بوت و چپلی، دستکول، بکس جیبی، سبزی و میوه خشک، انواع از مربا و ترشی باب، زعفران، عسل، خدمات توریستی و زیور الات شامل بود. تمام خانم های تجارت پیشه این نمایشگاه فروشات خوب مبلغ 200000 افغانی در مجموعه داشتند. خانم های متشبث از برگزاری همچو نمایشگاه ها اظهار خرسندی نمودند و خواهان افزایش برگذاری همچو نمایشگاه ها شدند. علاوه بر این، آنها خواستار ایجاد تسهیلات فروشگاه های بلند مدت برای خانم های تجارت پیشه بخاطری پایداری کسب و کار شان شدند.