You are currently viewing برگزاری کمپاین حضور زنان بیشتر در تجارت در دانشگاه خواجه عبدالله انصاری

برگزاری کمپاین حضور زنان بیشتر در تجارت در دانشگاه خواجه عبدالله انصاری

تاریخ : چهار شنبه ۱۶ دلو ۱۳۹۸

مکان: دانشگاه خواجه عبدالله انصاری

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان-زون غرب در ولایت هرات جهت تشویق محصلین اناث به فعالیت های تجارتی برنامه ای تحت نام حضور بیشتر زنان افغان در تجارت را با همکاری دانشگاه خواجه عبدالله انصاری به تاریخ ۱۶ دلو ۱۳۹۸ برای بیشتر از ۴۰ محصل اناث دانشکده های اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برای مدت یک روز برگزار نمود.

در ابتدا خانم احمدی رییس دانشگاه خواجه عبدالله انصاری صحبت های خود را در زمینه آغاز تشبث ارایه نموده سپس بانو سعیده احمدی از اعضای بورد اتاق تجارت و صنایع زنان یک پرزنتیشن در مورد اهمیت تجارت ارائه نمودند. در این برنامه روی تاثیر متشبث شدن بر زندگی، تفاوت بین متشث و کارمند، خصوصیات یک فرد متشبث، خصوصیات یک تیم خوب برای آغاز یک تشبث، آغاز با یک مفکوره، نوشتن پلان تجارتی، منابع الهام بخش مواردی که باید در نوشتن پلان تجارتی در نظر داشته باشند و بخشهای اصلی پلان تجارتی تمرکز صورت گرفت.

بخش گفتمان به هدف آموختن از تجارب زنان متشبث و شبکه سازی بخش الهام بخش و تشویق کننده این برنامه آموزشی برای محصلین بود که در آن چهار خانم تجارت پیشه موفق خانم سعیده احمدی، مدیر عامل شرکت صنایع غذایی نشنل، خانم صفیه محیطی، رییس شرکت خدمات محیط بانوان هریوا، خانم فریده مهیار، رییس شرکت تولید لبنیات فروغ رشید یار و خانم نسرین کشاورز، رییس تولیدی نگین حضور داشتند. آنها در این گفتمان از چالش ها و تجربیات خود درعرصه تجارت شان صحبت نمودند.

با تشکر از اهداکنندگان گلوبل گیوینگ.

#حضور_بیشتر_زنان_افغان_در_تجارت