You are currently viewing برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری موسسه حرکت گفتمان سکتور خصوصی و عامه را به هدف بررسی چالش‌های زنان تجارت پیشه در زون غرب و شناسایی راه‌ حل‌ها به روز دوشنبه ۱۶ سرطان ۱۳۹۹ برگزار نمود. محترمه مریم جامی الاحمدی رییسه هیئت مدیره زون غرب اتاق تجارت و صنایع زنان با بیان اینکه هدف از برگزاری این گفتمان شریک سازی چالش های زنان در عرصه تجارت به خصوص مشکلات بوجود آمده به علت شیوع ویروس کرونا عنوان نمود و افزود ما می خواهیم زنان متشبث، مشکلات و چالش های موجود سد راه فعالیت های اقتصادی خویش را رو در رو با موسسات حمایت کننده و ادارات سکتوری بازگو نموده تا به کمک این ادارات پلان مشخصی برای حل این مشکلات سنجیده شود. کار و بار های خانم ها بیشتر به حالت تعلیق قرار گرفته و سرمایه آنها کاهش یافته است. وی افزود این زنان باید دوباره تشبثات خود را احیا نمایند و برای این امر از حکومت و موسسات بین المللی درخواست کمک های بلا عوض قرضه های کوتاه مدت و طویل المدت بسته های حمایتی در جهت صنعتی سازی بازاریابی محصولات خانم ها درخواست می نماییم.

در این برنامه خانم‌های تجارت پیشه خواهان حمایت همه جانبه دولت و همکاران بین المللی برای احیای دوباره تجارت خویش گردیده و برای  فراهم ‌سازی تسهیلات لازم و بسترهای مناسب برای رشد تجارت خویش از سوی دولت تاکید ورزیدند.

محترم ناصر احمد مجروح مدیر گفتمان سکتور خصوصی و عامه موسسه حرکت در مورد فعالیت های این موسسه در زمینه سکتور خصوصی و عامه صحبت نمودند.

محترمه مونسه حسن زاده معاون اجتماعی ولایت هرات کاهش اثرات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد زنان تجارت پیشه را از اولویت‌های کاری اداره محلی هرات عنوان نموده و افزود:

“تلاش برای معافیت و اخذ تخفیف‌های مالیاتی برای این خانم‌ها از طریق اداره محلی جریان داشته و در همکاری با موسسات همکاردر تلاش یافتن راه‌های کمک رسانی و فراهم‌آوری سهولت‌های بیشتر به زنان متشبث هستیم.”وی افزود اداره محلی هرات همیشه حامی زنان متشبث بوده و هست و در حد توان از هیچ تلاشی برای حمایت و رفع مشکلات خانم‌های متشبث دریغ ننموده و به تلاش‌ها برای پی‌گیری و حل چالش‌ها از طریق حکومت مرکزی ادامه می‌دهد.

خانم پرورش اوریاخیل معاون اجراییه اتاق تجارت و صنایع زنان و سعیده فقیرزاده رییس مرکز منابع تجارتی زنان در مورد اهمیت بازگو نمودن چالش های موجود که ادارات همکار نقش بارزی در حل آن دارند تاکید نموده و از ادارات و همکاران بین المللی درخواست نمودند تا برای رشد سکتور خصوصی در بخش زنان بسته های حمایتی خاصی در نظر گرفته شود.

در ختم برنامه نمایندگان اراکین دولتی شامل ریاستهای زراعت، کار و امور اجتماعی، اقتصاد، صنعت و تجارت، شهرسازی و اراضی، و موسسات بین المللی Help، FAO، Mercy Corps، IOM، WADAN، AWEC، DAI، CCNP،WEE-RDP  بعد شنیدن چالش های و نظریات زنان اشتراک کننده در برنامه در مورد چالش های سد راه زنان متشبث و راه های حل آن نظرات خویش را بیان نمودند.