You are currently viewing تجدید تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت زنان افغانستان و وزارت صنعت و تجارت

تجدید تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت زنان افغانستان و وزارت صنعت و تجارت

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: ۳۰ جدی ۱۳۹۷

مکان: سالون کنفرانس وزارت صنعت و تجارت

اتاق تجارت زنان افغانستان تفاهمنامه همکاری با وزارت صنعت و تجارت را در اتاق کنفرانس وزارت صنعت و تجارت به تاریخ ۳۰ جدی ۱۳۹۷ تجدید نمود. در این ملاقات، جلالتماب کامله صدیقی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، آقای ظهوراالدین شیرزاده، معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع، خانم منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت زنان افغانستان، روسای سکتور های این وزارت و رهبریت اتاق تجارت زنان در کابل و چهار زون شمال، شرق، غرب و جنوب اشتراک نموده بودند.

این تفاهمنامه که شش ماه قبل با معینیت امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت امضا گردیده بود مجددا با مقام وزارت صنعت و تجارت امضا گردید. جلالتماب خانم کامله صدیقی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت تعهد و کوشش اتاق تجارت و صنایع زنان را در عرصه پیشرفت اقتصادی زنان تقدیر نمود و این نهاد را یکی از نهاد های تاثیرگذار در اقتصاد کشور خواند. ایشان افزودند که در گذشته زنان به اقتصاد کشور نقش چندانی نداشتند ولی حالا زمینه های پیشرفت زنان مساعد است و زنان باید ازین فرصت بهره مند شوند. ایشان همچنان افزودند که فعالیت های تجارتی زنان حال از اعتبار بالا برخوردار است و ایشان به حمایت از زنان متعهد اند.

خانم منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان از همکاری های معینیت امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت اظهار قدردانی نموده و برای ادامه همکاری ها با این وزارت اظهار امیدواری نمودند. ایشان افزودند که این تفاهمنامه برای همکاری های دوجانبه اتاق تجارت زنان و وزارت صنعت و تجارت است و هدف اصلی این تفاهمنامه توانمندسازی اقتصادی زنان افغانستان است.

در ضمن خانم وافق یکی از بزرگترین حمایت های ایشان را تخصیص دفاتر کاری برای دفاتر ولایتی اتاق تجارت زنان در سه زون شمال، جنوب و غرب خواندند. در ادامه، هیئت مدیره اتاق تجارت زنان و شماری از اعضا جهت همکاری های بیشتر وزارت متذکره با اتاق تجارت زنان پیشنهادات شان را ارائه نمودند. ایشان از رهبریت وزارت صنعت و تجارت خواستند تا پروژه های  مربوط تجارت زنان و پیشرفت زنان را به زنان بسپارند. توانمند سازی اقتصادی زنان از طریق تجارت و صنعت در مرکز و ولایات از موضوعات دیگر بود که میان دو جناح بحث گردید. خانم سعیده احمدی، مدیر عامل یکی از فابریکه های کیک و کلچه در هرات و یکی از اعضای اتاق تجارت زنان در مورد تعرفه های گمرکی بالای تولیدات داخلی صحبت نمودند و از وزارت تجارت خواستار سهولت در پروسه رساندن تولیدات بدست مردم گردیدند.

سپس، آقای ظهورالدین شیرزاده، معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع همکاری های شان را در بخش سکتور خصوصی و تشبثات زنان با اتاق تجارت زنان اعلام نمودند. ایشان از زنان تجارت پیشه خواستند تا تقاضای بازار و ظرفیت تولیدی را تحلیل نمایند و در نتیجه اگر محصولات داخلی بتوانند تمام کشور را پوشش دهد در سیستم تعرفه گمرک ها تغییرات خواهد آمد.

در اخیر، تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و وزارت صنعت و تجارت توسط جلالتماب خانم صدیقی و خانم افسانه رحیمی، رئیس هیئت مدیره اتاق تجارت زنان مجددا امضا گردید.