You are currently viewing تجلیل روز جهانی ملکیت فکری، افتتاح علامت تجارتی ساخت زنان افغان و پروژه صنایع خلاق

تجلیل روز جهانی ملکیت فکری، افتتاح علامت تجارتی ساخت زنان افغان و پروژه صنایع خلاق

تاریخ: 23 ثور سال 1397

محل: مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان روز جهانی مالکیت های فکری و به مناسبت آن افتتاح پروژه صنایع خلاق و رونمایی علامت تجارتی ساخت زنان افغان را به تاریخ 23 ثور 1397 مطابق 13 می 2018 با حضورداشت جلالتماب رولا غنی بانوی اول کشور، مقامات وزارت صنعت و تجارت، محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی، محترم فیروز خان مسجدی معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع، محترم طارق احمد سرفراز رئیس عمومی اداره ثبت مرکزی و ملکیت فکری، محترم دلبرجان نظری وزیر امور زنان، محترم لعل الدین آریوبی معین مالی و اداری وزارت کار و امور اجتماعی، محترم آمنه احمدی رئیس مالیه دهندگان متوسط وزارت مالیه،  محترم منیژه وافق رئیس اتاق تجارت زنان، اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغان، همکاران بین المللی و شمار از زنان صنعت کار در مرکز اطلاعات رسانه های حکومت، تجلیل نمودند.

محفل با میزبانی خانم پرورش اوریاخیل ریس خدمات انکشاف تجارتی اتاق زنان و آقای قوقندی ریس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت صنعت و تجارت آغاز گردید.

برنامه بعد از قرائت توسط چند آیات از قرانکریم آغاز گردید. در قدم نخست خانم منیژه وافق رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت زنان به نمایندگی از مهمانداران حاضرین را خوش آمدید گفته و افزود که موضوع امسال ما بمناسبت روز جهانی ملکیت فکری نیرومندی زنان افغان است. خواست ما این بود که زنان افغان در تولیدات خویش یک شناخت در تجارت جهانی داشته باشند و با همکاری وزارت تجارت ما برنامه را روی دست گرفتیم که امروز شاهد افتتاح علامت تجارتی ساخت زنان افغان هستیم. خانم وافق از هماهنگی خوب بین وازرت صنعت و تجارت و اتاق تجارت زنان اظهار اطمینان کرد. خانم وافق در سخنان خویش افزود خانم هایکه در رأس حکومت قرار دارند همیشه با زنان همکاری داشته از جمله محترم عادله راز در وزارت امور خارجه، سرپرست وزیر محترم نرگس نهان وزارت معادن و پطرولیم، جلالتماب دلبر نظری وزیر امور زنان، محترم کامله صدیقی در وزارت صنعت و تجارت، ناهید سرابی در وازرت امور مالیه و امثال، پست های کلیدی خانم ها در حکومت باعث شده که نقش زنان فراموش نشوند. خانم وافق همچنان از خانم اول کشور خواست تا این پیام شان را برای رئیس صاحب جمهور کشور برسانند که با گماشتن زنان در پست های مهم حکومت این زمینه فراهم میشوند که که نقش زنان فراموش نشوند.

در مرحله بعدی بانو اول کشور جلالتماب رولا غنی سخنرانی خویش را پیشکش نمودند. خانم اول اظهار نمودند که امروز یک روزی تاریخی است چون علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” را افتتاح مینماییم که تولیدات خانم ها به خارج از کشور با داشتن این علامت صادر شوند. خانم اول ضمن تبریکی از افتتاح این علامت اظهار داشتند که جای بسیار خوشی است که برای زنان در افغانستان در زون شرق، غرب، شمال و جنوب اتاق تجارت زنان را داریم که  زمینه ایجاد مارکیت ها را برایشان مساعد میسازد و سهولت ها را برای خانم های متشبث ایجاد می نمایند. عضویت اتاق تجارت زنان به سطح شورای عالی اقتصادی یک دست آورد بزرگ است. خانم اول به نمانیدگی از دست اندرکاران و همکاران اتاق تجارت زنان از خانم منیژه وافق ابراز تشکر نمود. خانم اول همچنان اظهار داشتند که خارج از کشور که سفر میکنند به افتخار اظهار می نمایند که در افغانستان اتاق تجارت زنان داریم که زنان باهم متحد شدند و خودشان این اتاق تجارت زنان را ایجاد کرده اند.

جلالتماب دلبر نظری وزیر امور زنان در سخنرانی خویش ضمن اطمینان از هئیت رهبری اتاق تجارت زنان و وزارت صنعت و تجارت افزود که جای بسیار خوشی است که در برنامه افتتاح علامت تجارتی ساخت زنان افغان حضور دارند. خانم نظری بیان داشت که امیدوار هست تا زنان از فرصت ها استفاد نمایند و با استفاده از این علامت در بازار های بین المللی راه پیدا نمایند و از تولیدات تقلبی ساخت افغان جلوگیری بعمل آید. خانم نظری همچنان از برنامه توانمندسازی زنان و صنایع دستی و پلان های این وزارت در عرصه زنان اشاره نمودند.

در مرحله بعدی محترم فیروز خان مسجدی میعن انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت سخنان خویش را پیش نمودند. آقای مسجدی گفت که افتتاح علامت تجارتی که با همکاری اتاق تجارت زنان به راه انداخته شد این علامت توسط کنفرانس ها، سیمنار ها، ویب سایت های دولتی و دیگر برنامه ها تبلیغ خواهند شد. آقای مسجدی افزود که برای نهائی سازی شکل این علامت مجالس مختلف با سکتور خصوصی و دولتی صورت گرفت و بالاخره این علامت با چرخه اقتصادی رنگ طلائی داخل سه لسان با دری، پشتو انگلیسی نهائی شد. آقا مسجدی در آخر از همکاری های خانم اول و خانم منیژه وافق با تیم اش تشکر نمود.

بالترتیب محترم کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت در سخنان خویش در قدم نخست از رئیس صاحب جمهور کشور و خانم اول بخاطری حمایت زنان اظهار اطمینان کرد و افزود که برای به راه اندختن این برنامه همکاری خوب بین وزارت صنعت و تجارت و اتاق تجارت زنان صورت گرفت. محترم صدیقی علاوه نمود که این دو نهاد برای تبلیغات و تطبیق این علامت تجارتی پلان های مشخص روی دست گرفته اند.

محترم لعل آریوبی معین مالی و اداری وزارت کار، امور اجتماعی، شهداء و معلولین در سخنرانی خویش ضمن تبریکی از افتتاح علامت تجارتی ساخت زنان افغان افزود که کالا و تولیدات زنان بعد از این با یک علامت خاص به بازار جهانی عرضه خواهند شد. آقای آریوبی از طرح و پلان های انکشاف اقتصادی زنان در این وزارت نیز اشاره نمودند.

در اخیر برنامه از بانوان خلاق و صنعتکار و سه بانوی فعال بازار روز تقدیر به عمل آمد.
بانوان خلاق هریک خانم محسنه ثاقب در طراحی لباس، خانم حمیرا کهزاد در آموزش صفاکاران و کاریابی برایشان، خانم سمیرا سرور در ایجاد فابریکه سرکه سیب، خانم ناهید حمیدی در ایجاد فابریکه تراش سنگ های قیمتی و خانم فوزیه امین در ایجاد یک کمپلیکس صحی و زیبایی برای زنان همچنان سه تن از بانوان بازار روز هر یک رویا حافظی بهترین بازار یاب، نظیفه جلالی بهترین نو آور و مریم زمانی بهترین فروشنده.

برنامه با عکس گروپی و صرف عصریه پایان یافت.