You are currently viewing جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان – هرات با خانم ناهید فرید نماینده پارلمان از ولایت هرات

جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان – هرات با خانم ناهید فرید نماینده پارلمان از ولایت هرات

تاریخ: ۲ جوزا ۱۳۹۷

مکان: دفتر ارتباطات مردمی خانم ناهید فرید

 

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات روز چهارشنبه ۲ جوزا ۱۳۹۷ جلسه را با خانم ناهید فرید عضو مجلس نمایندگان برگزار نمود. در این جلسه خانم لینا شفق معاون ارتباطات و خانم نسیم گل عزیزی آمر زون غرب اتاق تجارت و صنایع زنان – هرات اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این جلسه معرفی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و توسعه فعالیت های آن در زون غرب و همچنین تعیین مکان مناسب برای فعالیت های تجارتی زنان متشبث بوده است. خانم فرید بیان نمودند که پلان کار یک مارکیت در منطقه جاده لیلامی شهر هرات که منطقه پر ازدحام می باشد با همکاری ریاست شاروالی را دارند و بعد از امضای توافقنامه کار آن در حدود هفت ماه به بهره برداری خواهد رسید و در این زمینه وعده همکاری دادند.