You are currently viewing جلسه با شاروال هرات برای ساخت مارکیت تجارتی زنان

جلسه با شاروال هرات برای ساخت مارکیت تجارتی زنان

تاریخ: ۱۵ عقرب ۱۳۹۷

مکان: دفتر شاروال هرات

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات به تاریخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۷ با شاروال هرات ملاقات داشتند. در این جلسه، محمد داود انوری ،شاروال هرات، خانم مریم جامی الاحمدی، رئیس هییت مدیره اتاق تجارت زنان-هرات، خانم نسیم گل عزیزی، آمر زون غرب اتاق تجارت و صنایع زنان و پنج تن از بانوان متشبث اشتراک نمودند. هدف از برگزاری این جلسه پیگیری موضوع ساخت مارکیت تجارتی زنان در یک موقعیت مناسب ولایت هرات بود.

شاروال هرات بیان نمود که اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون غرب یک قطعه زمینی را که برای ساخت  مارکیت زنان مناسب می داند شناسایی نموده و مشخص نماید که ملکیت کدام اداره دولتی می باشد سپس، طرح پیشنهادی خود را به شاروالی هرات جهت اخذ تاییدی از ریاست محترم جمهوری و  دفتر بانوی اول تقدیم نماید. شاورال هرات زمینی را در منطقه چوک گلهای شهر هرات که فعلا در دسترس ریاست برق می باشد برای این مارکیت پیشنهاد نموده است. اتاق تجارت زنان از طریق جلسه با این ریاست و همچنین درخواست از ریاست محترم جمهوری برای اختصاص آن به مارکیت تجارتی زنان اظهار امیدواری نمودند. در این جلسه شاروال هرات خاطر نشان ساخت که به مساحت ۳۵ جریب از زمین های ریاست اراضی به ملکیت شاروالی سپرده شده که کشور جاپان قرار است نمایشگاه دایمی محصولات را در منطقه دشت خواجه صاحب به هزینه بالغ به یک ملیون و دوصد هزار دالر اعمار نماید.

از سوی دیگر، اتاق پیشنهاد نمود که برای فروش محصولات تولیدی بانوان در سطح شهر غرفه ها در نظر گرفته شود. شاروال هرات بیان نمود که شاروالی قرارداد برای تهیه حدود ۲۰۰ غرفه معیاری در سطح شهر را به امضا خواهد رساند و در توزیع آن به خانمها اولویت داده خواهد شد و شاروال هرات بیان کرد که همکاری و ایجاد سهولت برای بانوان متشبث از اولویت های کاری این اداره می باشد.