جلسه بین اتاق تجارت زنان و موسسه بین المللی مرسی کارپس در مورد برنامه های حرفوی و اشتغالزایی برای زنان

تاریخ: ۱۰ عقرب ۱۳۹۷

مکان: دفتر مرسی کراپس

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون غرب – هرات به تاریخ ۱۰ عقرب ۱۳۹۷ در جلسه ای با مدیر برنامه های موسسه بین المللی مرسی کراپس اشتراک نمود. در این جلسه آقای ضیاالحق منصف مدیر برنامه های موسسه مرسی کارپس در هرات، خانم مریم جامی الاحمدی، رئیس هیئت مدیره و خانم نسیم گل عزیزی، مدیر زون غرب اتاق تجارت و صنایع زنان – هرات اشتراک داشتند. هدف از برگزاری این جلسه معلومات گرفتن در مورد برنامه های این موسسه و معرفی اتاق تجارت و صنایع زنان در زون غرب به ایشان بود.

مرسی کراپس یک موسسه بین المللی بوده که در ۴۲ کشور طور بشر دوستانه فعالیت می نماید و اجرا کننده حمایت های جهانی است. این موسسه در بخش های مختلف از جمله زراعت، انرژی، انکشاف مهارتهای جوانان و تجارت های کوچک برای زنان فعالیت می نماید. این موسسه از سال ۱۹۸۶ در افغانستان و از حدود ۷ ماه پیش در ولایت هرات آغاز به کار نموده است. این موسسه  برای اشتغالزایی در ولایات ننگرهار و هرات فعالیت می نماید، حرفه های جدید و متناسب با نیاز بازار کار را ارزیابی نموده است و از بین آن به تعداد ۲۶ حرفه برای ایجاد کارهای کوچک برای زنان و مردان به اعلان گذاشته شده است. از میان آنها چهار حرفه که بیشترین علاقه مند داشته باشد در مناطق مختلف از جمله شهرک شهدا، نوآباد، کاریزک، پل رنگینه، جبرییل، نوبادام و رباط کابلی های ولایت هرات به شکل مراکز آموزش حرفوی فعال خواهد شد. این حرفه های اعلان شده عبارتند از (خیاطی حرفوی، موتور سایکل سازی، موتر سازی، پروسس مواد غذایی، مدیریت رستورانت، لوله کشی، ترمیم مبایل، پرورش ماهی، گلیم بافی، عکاسی، ترمیم ایرکندیشن، یخچال، صنایع ام دی اف و غیره). اشتراک کنندگان در این برنامه های حرفوی بعد از ۶ ماه تولکیت ، سرتیفیکت و حمایت های بعد از فراغت را دریافت خواهند نمود.

در این جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان در قسمت معرفی بانوان نیازمند به این برنامه ها، معرفی اساتید برای تدریس برنامه های حرفوی، حمایت از خانم ها و تشویق آنها بعد از ختم برنامه حرفوی با گرفتن عضویت اتاق وعده همکاری دادند.  نماینده موسسه مرسی کارپس نیز همکاری و هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع زنان را در قسمت بازاریابی برای محصولات بانوان اشتراک کننده، سهم گرفتن در برگزاری نمایشگاه ها و برنامه های ظرفیت سازی برای فارغین برنامه های خویش و سایر بانوان تجارت پیشه در آینده وعده همکاری سپرد و خواهان نظریات و پیشنهادات اتاق تجارت و صنایع زنان در راستای  تطبیق هر چه بهتر و موثرتر برنامه های خویش گردیدند.