You are currently viewing جلسه رهبری اتاق تجارت زنان با شماری از اعضای اتاق برای مرور کارکردهای سال ۲۰۱۸ و شریک نمودن پلان سال ۲۰۱۹

جلسه رهبری اتاق تجارت زنان با شماری از اعضای اتاق برای مرور کارکردهای سال ۲۰۱۸ و شریک نمودن پلان سال ۲۰۱۹

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: ۲۴ جدی ۱۳۹۷

مکان: دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان شماری از اعضا اتاق را در دفتر مرکزی اتاق به تاریخ ۲۴ جدی ۱۳۹۷ جهت مرور کاردکردهای سال ۲۰۱۸ و شریک نمودن پلان سال ۲۰۱۹ میزبانی نمود. در آغاز، خانم منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت زنان اشتراک کنندگان را خوشآمدید گفتند و اجندای برنامه را با ایشان شریک نمودند. در ادامه، کارکرد های سال ۲۰۱۸ با اشتراک کنندگان مرور گردید. از جمله بزرگترین دست آوردهای سال گذشته 5% ارجحیت اداره تدارکات ملی برای زنان، 15-20 فیصد نقش صنعتی برای تشبثات کوچک  متوسط و زنان، برنامه با اولویت ملی )انکشاف سکتور خصوصی(، ستراتیژی صادرات ملی، پالیسی ملی تجارتی، بیشتر از ۲۵ نمایشگاه خارج از کشور و ۱۵ نمایشگاه در داخل کشور، جمعه بازار های هفته وار در دو موقیعیت کابل، ۳۲۱ زن در این نمایشگاه ها اشتراک نمودند،  ۶ دوره آموزشی خارج از کشور،  ۷ دوره آموزشی در داخل کشور، ۱۳ کنفرانس خارج از کشور،اشتراک ۱۶۰ زن در کنفرانس های یاد شده ، اشتراک ۸ کمپنی زنان به دبی برای ۶ ماه برای فروش محصولاتشان در قریه جهانی برای اولین بار در ۱۶ سال ، اولین پارک صنعتی کوچک زنان، تقدیر ۲۰ خانم در جشنواره سالانه بی بی خدیجه  و منظوری اتاق تجارت زنان از طرف جلالتماب رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنی بودند. خانم وافق از زنان متشبث خواستند تا در استفاده از فرصت ها کوشا باشند تا ازین طریق هم به اقتصاد خویش و اقتصاد کشور کمک نمایند.

متعاقبا، اشتراک کنندگان مشکلات تجارتی شان را شریک نموده و خواسته های شان را از اتاق اظهار نمودند. چنانچه یکی از دست آورد های بزرگ سال ۲۰۱۸ اشتراک پنج شرکت زنان تجارت پیشه در پارک های صنعتی بود، مسئولان ریاست پارک های صنعتی دعوت گردیدند تا برای اعضای اتاق در زمینه پارک های صنعتی معلومات ارائه نمایند. محترم رئیس انکشاف پارک ها، محترم آمر انسجام پارک ها و متخصص پلان های تجارتی در این جلسه حضور یافتند و به پرسش های زنان تجارت پیشه در مورد پارک های صنعتی پاسخ گفتند.

در ادامه، خانم لیزا عبیدی، معاون تفتیش داخلی غضنفر بانک نیز برای شنیدن مشکلات زنان در بخش گرفتن قرضه و ارائه نمودن معلومات به اعضا در مورد بسته خاص قرضه بانو در جلسه حضور یافتند. وی موضوعات چون شرایط قرضه بانو، دلیل ایجاد این بسته قرضه برای زنان، مقدار و میعاد قرضه ها، و موضوعات مرتبط دیگر با اشتراک کنندگان بحث نمود. اشتراک کنندگان مشکلات که در جریان قرضه ازین بانک داشتند را شریک نمودند و خانم عبیدی در بخش همکاری و تسهیل این پروسه به ایشان وعده سپردند.