خبرنامه ۲۰۱۹

خبرنامه ماه دسمبر

خبر های مهم ماه دسمبر
 • حضور زنان افغان در کورس آموزشی رشد و انکشاف صنایع کوچک و متوسط
 • اشتراک 32 زن تجارت پیشه در نمایشگاه بین المللی هند میگا ترید فیر
 • آموزش تجدیدی و پلانگذاری استراتیژیک سه روز اتاق تجارت زنان
 • قرضه صندوق مالی بی بی خدیجه
 • برگزاری برنامه حمایت از تشبثات زنان و نمایشگاه کوچک صنایع دستی
 • اشتراک بانوان متشبث عضو اتاق در نمایشگاه ایران
 • د ښځو سوداګرۍ او صنایعو خونې ریسې د ننگرهار والی سره ناسته

خبرنامه ماه نوامبر

خبر های مهم ماه نوامبر

 • دومین نشست ملی تشبث زنان
 • پنجمین جشنواره تندیس بی بی خدیجه
 • ورکشاپ شریک سازی دانش تجارتی زنان برای زنان
 • نمایشگاه سه روزه در ولایت کندهار
 • افتتاح صندوق مالی تندیس بی بی خدیجه
 • پوشش رسانه ای اتاق تجارت زنان در ماه نوامبر

خبرنامه ماه اکتوبر

خبر های مهم ماه اکتوبر

 • آمادگی برای محفل تندیس بی بی خدیجه
 • نهمین برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت
 • محفل تسلیم دهی ریاست شورای زنان متشبث اتاق سارک به اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • افتتاح سومین نمایشگاه ساخت زن افغان در ولایت هرات
 • اشتراک اعضای اتاق تجارت زنان در برنامه آموزشی موسسه مطالعات عامه افغانستان
 • اشتراک زنان تجارت پیشه در نمایشگاه زنان تجارت پیشه 2019 در تاشکند ازبکستان
 • کمپاین حضور بیشتر زنان در تجارت در پوهنتون مولانا، کندهار
 • اشتراک زنان تجارت پیشه در نمایشگاه وزارت صنعت و تجارت در ننگرهار

خبرنامه ماه سپتمبر

خبر های مهم ماه

 • جلسه اتحادیه ها با زنان تجارت پیشه
 • ملاقات هیئت رهبری اتاق تجارت زنان با سفیر افغانستان در کانادا
 • اتاق تجارت زنان و دریاقت تقدیرنامه ممتاز آتنا توسط یکی از اعضای آن
 • هشتمین برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت در پوهنتون کاروان
 • جلسه اتاق تجارت و صنایع زنان با شرکت تحقیقاتی و انکشاف رایان عصر
 • اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت
 • نشست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اداره یوساید بخش پروژی ګلدوزی
 • اشتراک اعضای اتاق تجارت زنان در سومین نمایش سالانه Peace to Prosperity
 • طرح مدیریت بهتر مارکیت های زنانه در شورای عالی اقتصادی از طرف اتاق تجارت زنان

خبرنامه ماه آگست

خبر های مهم ماه
 • اشتراک پنج تن اعضای اتاق تجارت زنان در یک برنامه آموزشی کشور چین
 • دومین انتخابات هیئت رهبری اتاق تجارت زنان افغانستان
 • اولین جلسه هیئت رهبری جدید اتاق تجارت زنان
 • ملاقات هیئت اتاق تجارت زنان افغانستان با هیئت تجارت پیشه های هند
 • جلسه در مورد برنامه جدید سازمان بین المللی مهاجرت برای رشد تجارتهای بانوان
 • برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در بدخشان
 • فعالیت های بخش تحقیق
 • فعالیت های بخش حقوقی اتاق تجارت زنان
 • 10 پوشش خبری از اتاق تجارت زنان افغانستان در ماه اگست 

خبرنامه ماه جون

خبر های مهم ماه
 • اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در یازدهمین رقابت اتاق های جهانی برنده کتگوری بهترین پروژه انکشاف تشبثات کوچک و متوسط گردید
 • اشتراک عضو هیئت رهبری اتاق تجارت زنان در اجلاس سازمان جهانی کار
 • برنامه “حضور بیشتر زنان افغان در تجارت” در پوهنتون پولی تخنیک
 • افتتاح نمایشگاه ملی ساخت زنان متشبث افغان
 • کنفرانس وزارت تجارت جهت بررسی مشکلات متشبثین سکتور خصوصی
 • کنفرانس وزارت تجارت جهت بررسی مشکلات متشبثین سکتور خصوصی
 • 16 پوشش رسانه ها در ماه جون 

خبرنامه ماه می

خبر های مهم ماه
 •  برنامه “حضور بیشـتر زنان در تجـارت” با تجارت های غیر رسمی زنان در سه زون
 • برنامه اتاق تجارت زنان با بانک انکشاف آسیایی (ADB) و وزارت صنایع و معادن (MoMP)
 • دست آورد های اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • دیدار رییس عمومی ثبت مرکزی وزارت تجارت از اتاق تجارت و صنایع زنان
 • ملاقات دفتر بلخ اتاق تجارت زنان افغانستان با دفتر ساحوی  زردوزی مزارشریف
 • دیدار اتاق تجارت زنان افغانستان و ریاست امور زنان ننگرهار
 • 16 پوشش رسانه ها در ماه می

خبرنامه آپریل

خبر های مهم ماه
 • آغاز برنامه “حضور بیشـتر زنان در تجـارت” با دانشگاه ها
 • آغاز دوباره کمپاین خریداری از تجارت های زنان افغان
 • اشتراک زنان تجارت پیشه افغان در نمایشگاه بین المللی راول در پاکستان
 • اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان در کنفرانس بین المللی همکاری های منطقه ای زنان در ترمز ازبکستان
 • جلسه هیئت مدیره و هیئت مشاورین اتاق تجارت زنان
 • بانوان متشبث در نمایشگاه راه لاجورد توانایی
 • برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت
 • فعالیت های بخش تحقیق اتاق تجارت زنان
 • 10 پوشش خبری از فعالیت های اتاق تجارت زنان

خبرنامه ماه مارچ

خبر های مهم ماه

 • تجلیل از دوسالگی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و روز جهانی زن
 • اشتراک اتاق تجارت وصنایع زنان افغانستان در محفل تندیس زنان متشبث شورای زنان متشبث اتاق سارک
 • بازار روز اتاق تجارت زنان بخش از جشن دهقان و بیست و دومین نمایشگاه محصولات بهاری در سال ۲۰۱۹
 • ملاقات اعضای اتاق تجارت زنان هرات با محترم والی ولایت هرات
 • نمایشگاه صنایع دستی بازار روز در بلخ
 • ۳۵ پوشش رسانه ها از فعالیت های اتاق تجارت زنان افغانستان در ماه مارچ
 • Master Premium Debit Card  بانک بین المللی افغانستان خاص برای زنان
 • اشتراک اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در هفتمین روز تاسیس شورای همکاری تحقیق صنعت بیوتکنولوژی 

خبرنامه فبوری

خبر هاى مهم ماه

 • اشتراک ۶ زن تجارت پیشھ از کابل، ھرات و بلخ در کنفرانس و خریداری از دست بافت ھای ھندی
 • نشست ھیئت مدیره و ھیئت مشاورین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان
 • نمایشگاه محصولات صادراتی ولایت ھرات بھ ابتکار ریاست صنعت و تجارت ولایت
 • ھرات و اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب
 • ملاقات اعضای اتاق تجارت زنان زون غرب با قنسولگری ایران
 • ملاقات اتاق تجارت زنان در زون شرق با اداره پروموت
 • مصاحبھ ھای اختصاصی اعضا و ھیئت مدیره اتاق تجارت زنان با رسانھ ھا

خبرنامه ماه جنوری

خبر های مهم ماه      

 • جلسه مشورتی با زنان تجارت پیشه
 • تجدید تفاهمنامه با وزارت صنعت و تجارت
 • تحقیق ربع وار اتاق تجارت زنان افغانستان
 • اشتراک شش زن تجارت پیشه افغان در نمایشگاه مد و فیشن ترکیه
 • دیدار معین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع از اتاق تجارت زنان افغانستان- زون شمال
 • بازار جوانان متشبث در هرات
 • بانک بین المللی افغانستان، تمویل کننده پیشگام سال ۲۰۱۹ اتاق
 • تجارت زنان، چگونه محیط کار را برای کارمندان اناث بهبود می بخشد
 • 7 مصاحبه اختصاصی با رهبری و اعضای اتاق تجارت زنان افغانستان