تندیس بی بی خدیجه

تندیس بی بی خدیجه در 19 نومبر 2015 به مناسبت روز جهانی تشبث زنان جهت تجلیل و تقدیر از زنان تجارت پیشه موفق و الگو ها برای زنان افتتاح گردید این تندیس از آن به بعد سالانه برگزار میگردد.  این تندیس به نام بی بی خدیجه خانم حضرت مجمد (ص) مسمی گردید چون ایشان یک خانم موفق تجارت پیشه در تاریخ اسلام بودند و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) نزد وی کار مینمود پس ایشان یک زن رهبر و ایجاد کننده ارزش اقتصادی در تاریخ اسلام نیز اند. موسس این تندیس خانم منیژه وافق بوده که آرزوی شان داشتن چنین پروسه منظم و دایمی تقدیر از زنان متشبث و تجارت پیشه و حامیان شان را در کشور داشتن .

شناسایی و تقدیر زنان الگو در سکتور تجارتی در افغانستان نسل های بعدی را تشویق مینماید تا در این عرصه پا بگذارند و فعالین اقتصادی و ایجاد کننده ارزش های اقتصادی، امید، شغل افزایی، ثروت، سعادت و صلح در جامعه شوند.

تندیس بی بی خدیجه در دو کتگوری اهداء میگردد 1. افتخاری 2. رقابتی

 1. افتخاری برای کسانی اهداء میگردد که برای توانمندسازی اقتصاد و پیشرفت زنان متشبث و تجارت پیشه کار کرده باشند و یا زنانی باشند که در عرصه تجارت کار نمی کنند اما دست آورد های فوق العاده شخصی و مسلکی دارند که میتوانند یک الگو و نمونه برای سایر زنان کشور باشند.
 2. تندیس بی بی خدیجه (رض) در کتگوری رقابتی برای 5 خانم در که در بخش های مختلف اهداء میگردد: آن بخش ها اند:
 • بناء نهادن یک کار و بار ابتکاری
 • آغاز کارو بار غیر کلیشۀ یی, یعنی تشبث در ساحاتیکه بیشتر مردان در آن سرمایه گذاری کرده اند.
 • کاروبار اش باعث بلندترین مقدار شغل افزایی شده باشد.
 • کاروبار اش را برای بیشتر از 5 سال موفقانه پیش برده باشد
 • تجارت در عرصۀ خدماتی برای تجاران زن.

تندیس بی بی خدیجه در 19 نومبر 2019 به مناسبت روز جهانی تشبث زنان جهت تجلیل و تقدیر از زنان تجارت پیشه موفق و الگو ها برای زنان افتتاح گردید این تندیس از آن به بعد سالانه برگزار میگردد.  این تندیس به نام بی بی خدیجه خانم حضرت مجمد (ص) مسمی گردید چون ایشان یک خانم موفق تجارت پیشه در تاریخ اسلام بودند و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) نزد وی کار مینمود پس ایشان یک زن رهبر و ایجاد کننده ارزش اقتصادی در تاریخ اسلام نیز اند. موسس این تندیس خانم منیژه وافق بوده که آرزوی شان داشتن چنین پروسه منظم و دایمی تقدیر از زنان متشبث و تجارت پیشه و حامیان شان را در کشور داشتن .

شناسایی و تقدیر زنان الگو در سکتور تجارتی در افغانستان نسل های بعدی را تشویق مینماید تا در این عرصه پا بگذارند و فعالین اقتصادی و ایجاد کننده ارزش های اقتصادی، امید، شغل افزایی، ثروت، سعادت و صلح در جامعه شوند.

تندیس بی بی خدیجه در دو کتگوری اهداء میگردد 1. افتخاری 2. رقابتی

 1. افتخاری برای کسانی اهداء میگردد که برای توانمندسازی اقتصاد و پیشرفت زنان متشبث و تجارت پیشه کار کرده باشند و یا زنانی باشند که در عرصه تجارت کار نمی کنند اما دست آورد های فوق العاده شخصی و مسلکی دارند که میتوانند یک الگو و نمونه برای سایر زنان کشور باشند.
 2. تندیس بی بی خدیجه (رض) در کتگوری رقابتی برای 5 خانم در که در بخش های مختلف اهداء میگردد: آن بخش ها اند:
 • بناء نهادن یک کار و بار ابتکاری
 • آغاز کارو بار غیر کلیشۀ یی, یعنی تشبث در ساحاتیکه بیشتر مردان در آن سرمایه گذاری کرده اند.
 • کاروبار اش باعث بلندترین مقدار شغل افزایی شده باشد.
 • کاروبار اش را برای بیشتر از 5 سال موفقانه پیش برده باشد
 • تجارت در عرصۀ خدماتی برای تجاران زن.

کتاب معلوماتی بی بی خدیجه

 

تندیس بی بی خدیجه در 19 نومبر 2015 به مناسبت روز جهانی تشبث زنان جهت تجلیل و تقدیر از زنان تجارت پیشه موفق و الگو ها برای زنان افتتاح گردید این تندیس از آن به بعد سالانه برگزار میگردد.  این تندیس به نام بی بی خدیجه خانم حضرت مجمد (ص) مسمی گردید چون ایشان یک خانم موفق تجارت پیشه در تاریخ اسلام بودند و پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) نزد وی کار مینمود پس ایشان یک زن رهبر و ایجاد کننده ارزش اقتصادی در تاریخ اسلام نیز اند. موسس این تندیس خانم منیژه وافق بوده که آرزوی شان داشتن چنین پروسه منظم و دایمی تقدیر از زنان متشبث و تجارت پیشه و حامیان شان را در کشور داشتن .

 

برنده گان تندیس بی بی خدیجه ۲۰۱۸

معرفی تندیس بی بی خدیجه

آتنا هاشمی

خانم آنتا هاشمی موسس صالون زیبایی حنا می باشد. و از کشور های ایران و ایالات متحده عرب تصدیق امه های زیبایی اخذ نموده است. وی در چندین دوره ها آموزشی در ایران، ایالات متحده عرب و ترکیه اشتراک نموده است. وی کار در بخش تجارت را از سال ۲۰۰۷ در ایران و ایالات متحده عرب آغاز نمود. پس از آن به افغانستان آمد و صالون زیبایی حنا را در سال ۲۰۱۳ تاسیس نمود. خانم هاشمی میگوید دلیل اصلی تاسیس این صالون کمبود کار حرفه ای و نظافت در آرایشگاه ها، ایجاد فرصت کاری برای زنان و دختران بی سواد، و دادن ارزش و احترام به خدمات زیبایی در افغانستان می باشد. جزئیات بشتر در ویدیو که توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تهیه شده است. دعوت می نمایییم.

بهناز سلجوقی

خانم بهناز سلجوقی دارای بیشتر از 7 سال تجربه کاری در بخش تزیین و طراحی می باشد. وی از مکتب نسوان رازی ولایت هرات فارغ شده است.  در دوران مکتب در مسابقات مقاله نویسی و نویسندگی مقام اول را کسب نمود . خانم بهناز سلجوقی دوره لیسانس را در پوهنتون خصوصی جامی هرات در حال فراگیری در رشته حقوق میباشد. بهناز در جریان تحصیل در چندین دوره آموزشی رهبریت و تجارت اشتراک نموده است . که وی را در رشد افکار تجارتی اش کمک نمود. وی تجارت خویش را برای اولین بار در افغانستان تحت نام دفتر خدماتی را تحت نام مدیریت مجالس آذین، به کمک و حمایت فامیلش یک سال قبل تاسیس نمود..  جزئیات بشتر در ویدیو که توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تهیه شده است. دعوت می نمایییم.

بینظیر یکتا

خانم بینظیر یکتا رئیس شرکت تجارتی بینظیر یکتا می باشد. وی دارای بیش از ۵ سال تجرابه کاری است در سازمان YHDO  (سازمان بهداشت و درمان جوانان ) به عنوان مدیر پروژه و نظارت بر سازمان نسل آینده کار می کرد. او تجارت خویش را در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد. وی دلیل ایجاد این شرکت را موثر واقع شدن در پروسه کاهش واردات از خارج کشور و ایجاد فرصت های کاری برای زنان میداند. جزئیات بشتر در ویدیو که توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تهیه شده است. دعوت می نمایییم. 

سیما هاشمی

خانم سیما هاشیمی رئیس برند افروشته است. وی در سال 1363 تحصیلات عالی خود را در بخش طبابت آغاز نمود. خانم هاشیمی کار در دفتر IAM(ماموریت کمک بین المللی) آغاز نمود و حدود 9 سال به حیث معاون تدریسی ادامه داد و بعد از آن، وی در دفتر فینکا به صفت کردیت منجر حدود دو سال ایفای وظیفه نمود.خانم هاشمی بعد از تاسیس “افروشته” که برند خاص ایشان در تولید آش می باشد، جایگاه خود را در بین متشبثین با نفوذ و تاثیر گذار بلخ یافته است. وی یکی از خانم های موفق شهر مزار شریف در بخش تجارت است که به تولیدات داخلی شهر مزار کمک شایان نموده است. قبل از برند افروشته یک پاکت آش وارداتی حدود 250 گرام به 30 افغانی در شهر مزار فروخته می شود. جزئیات بشتر در ویدیو که توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تهیه شده است. دعوت می نمایییم.

زحل اتمر

خانم زحل اتمر رئیس شرکت تولیدی کاغذ گل مرسل و شرکت لوژیستکی سترن است. وی بیش از ۷ سال تجربه کاری در بخش تجارت دارد و در سال ۲۰۰۵ شرکت لوژیستکی خود را به عنوان اولین شرکت لوژیستکی زن در افغانستان تاسیس کرد. وی شرکت تولیدی کاغذ گل مرسل را تاسیس نمود که برای تولید کاغذ با استغاده از کاغذ زباله برای تولید کاغذ تشناب، کاغذ آشپزخانه و دستمال کاغذی میباشد. جزئیات بشتر در ویدیو که توسط اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تهیه شده است. دعوت می نمایییم.