در اوضاع نامعلوم اتاق زنان با استقامت پیش میرود “انتخابات اضطراری هیئت مدیره و شورای عالی اتاق تجارت زنان”

تاریخ:23 سرطان 1400

مکان: صالون کنفرانس اتاق های تجارت و صنایع زنان

 

 

اتاق تجارت و صنایع زنان ، انتخابات اضطراری هیئت مدیره و شورای عالی رهبری را به تاریخ 23 سرطان 1400 در صالون کنفرانس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با حضور داشت مهمانان ویژه هر یک ،محترم وزیر صنعت و تجارت ، محترمه وزیر امورزنان،مشاورین جلالتماب ریس جمهور و محترم بانوی اول کشور اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات، محترم معین وزارت صنعت و تجارت ، اعضای هیئت رهبری فعلی اتاق تجارت زنان افغانستان و در حدود 80 بانوی تجارت پیشه از کابل و ولایات ، برگزار گردید. 

 

این برنامه با قرائت آیاتی از قرآن عظیم الشان و پیام خوش آمدگویی توسط بانو افسانه رحیمی؛ رئیس هیئت رهبری اتاق تجارت زنان آغاز  و رسماً با پیام ویدیوی جلالتماب بانوی اول کشور ، محترم رولا غنی افتتاح گردید. 

 متعاقبا، جلالتماب وزیر امور زنان بانو حسینه صافی، جلالتماب وزیر تجارت و صنعت آقای نثار احمد غوریان، ، مشاور ارشد جلالتماب ریس جمهور محترم آقای جلالالدین سعید و آقای حجت فضلی ریس دفتر حرکت در مورد موضوعات مختلف اقتصادی و تجارتی فعلی کشور و فعال بودن اتاق تجارت زنان در ارتباط به قانون تنظیم اموراتاق ها صحبت نموند.

 

بدین ترتیب ، پروسه انتخابات با شرح روند انتخابات آغاز  گردید . این انتخابات به همکاری کمیسیون مستقل انتخابات و وزارت تجارت و صنعت برگزار و نظارت گردید.

 

بعد از آگاهی دادن کامل اعضای اتاق تجارت زنان در مورد انتخابات، تمام  8 تن کاندیدان هیئت رهبری اتاق تجارت زنان در مورد خویش و کارکردهایشان فرصت صحبت را داشتند. سپس، انتخابات با خوانش نام اعضای اتاق تجارت زنان، نشانی شدن کارت های عضویت شان و رفتن آنان به پای صندوق های رای دهی آغاز گردید. تمام اعضای اتاق تجارت زنان که دارای کارت عضویت بودند حق رای دادن را به کاندید مورد نظر شان داشتند. با شناخت و مطالعه در مورد هر کاندیدان، تمام اعضای حاضر در برنامه با آگاهی کامل به کاندیدان مورد نظر شان رای دادند.

 

در نتیجه رای گیری سری و شمارش آرا علنی توسط کمیته نظارت 7 تن زنان تجارت پیشه که اسامی شان قرار ذیل اند انتخاب گردیدند:

محترم حسینا بیژن ضعیفی با 41 رأی ، محترم حسینا ایماق با 36 رأی، محترم مرضیه پناهی با 32 رأی، محترم صدیقه مشتاق با 31 رأی، محترم زهرا رضایی با 30 رأی ، محترم حمیرا کوهزاد با 30 رأی ، و محترم نیلاب سادات با 29 رأی.

 

در ضمن ، جلسه شورای عالی دایر گردید و بحث روی فعالیت های اتاق، انجام گرفت .در پایان برنامه ، معلومات در ارتباط با “ فرصت های انکشاف تجارتی “از سوی نهاد های مختلف ، ارایه گردید و در ادامه آن تجلیل از 15 سالگی برنامه “تجارت مایه صلح “ نیز صورت گرفت. 

 

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در سال 1396 میلادی با اخذ تاییدی شورای عالی اقتصادی به رهبری جلالتماب رئیس جمهور  کشور، محترم محمد اشرف “غنی “ رسماً به فعالیت آغاز نمود. 

 

اولین انتخابات هیئت رهبری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در 11 میزان سال 1396 دایر گردید که در آن زمان 11 تن بانوان تجارت پیشه موفق طی یک مجمع عمومی و پروسه شفاف با اخذ اکثریت آرا در رقابت سالم ، منحیث اعضای هیئت مدیره اتاق انتخاب گردیدند.

 

به دنبال آن اتاق تجارت زنان دومین مجمع عمومی انتخابات هیئت رهبری را به تاریخ 17 اسد سال 1398 در مرکز رسانه ها و اطلاعات حکومت برگزار کرد و باری دیگر  در رقابت سالم و آزاد 15 بانوی تجارت پیشه با اخذ اکثریت آرا ، دومین هیئت مدیره اتاق را تشکیل دادند . 

 

اما در ماه های اخیر تعدادی از اعضای هیئت مدیره بنا به دلایلی همچون نا امنی،احراز بست عالی رتبه دولتی ، مهاجرت از کشور و عدم داشتن وقت کافی جهت اشتراک و سهم گیری فعال در امور مربوط به اتاق ، رسماً استعفای خود را به هیئت رهبری اتاق ارائه نمودند که با استعفای ایشان موافقت صورت گرفت . بنأ، از جمله 15 کرسی هیت مدیره 8 کرسی خالی گردیده بود  و انتخابات دایر گردید.

 

اتاق تجارت زنان افغانستان برای همکاری و کمک های تخنیکی وزارت صنعت و تجارت، کمیسیون مستقل انتخابات و تمویل کننده مالی برنامه دفتر محترم حرکت اظهار سپاس می نماید.