2209, 2020

جلسه برای شریک سازی مشکلات زنان تجارت پیشه بلخ با نهاد های ملی و بین المللی

By |September 22nd, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on جلسه برای شریک سازی مشکلات زنان تجارت پیشه بلخ با نهاد های ملی و بین المللی

1211, 2019

برنامه آموزشی موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه

By |November 12th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه آموزشی موجودیت جندر در چرخه مدیریت پروژه

به نماینده گی از اتاق تجارت و صنایع زنان [...]

1209, 2019

برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در تخار

By |September 12th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان در تخار

تاریخ: 7 سنبله سال 1398 مکان: سالون کنفرانس های [...]

108, 2019

نشست جلب سرمایه گذاری جهت ترتیب پلان توسعه اقتصادی

By |August 1st, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on نشست جلب سرمایه گذاری جهت ترتیب پلان توسعه اقتصادی

تاریخ:  چهارشنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۸ مکان:  سالن کنفرانس نگارستان [...]

1507, 2019

برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان

By |July 15th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه مشترک سازی دانش تجارتی بانوان برای بانوان

تاریخ: 13 سرطان سال 1398 مکان: سالون کنفرانس  های [...]

1405, 2019

برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با موسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ

By |May 14th, 2019|Categories: اخبار, اخبار بلخ|Comments Off on برنامه حضور بیشتر زنان افغان در تجارت با موسسه تحصیلات عالی تاج در بلخ

تاریخ: 15 ثور 1398 مکان: موسسه تحصیلات عالی تاج [...]