افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  در زون شمال –ولایت  بلخ

تاریخ: 8 دلو 1396

محفل: صالون شورای ولایتی، ولایت بلخ

زمان: بخش افتتاحیه 09:30– 10:30 بخش مجمع عمومی 11:00 الی 1:00

تماس:            info@awcci.af او یا 0706323379

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی را در زون شمال بتاریخ 8 دلو سال 1396 ساعت 8:30 در سالون شورای ولایتی، ولایت بلخ برگزار نمود.

در سال 2013 زنان تجارت پیشه افغان یک ارگان دادخواهی “متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید)” را جهت انعکاس موثر نگرانی ها و علایق شان ایجاد نمودند که در 22 حوت 1395 توسط شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان بنام اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان منظور گردید.

در این مجمع مقامات ذیل سخنرانی نمودند: خانم شهلا حدید رئیس امور زنان ولایت بلخ، خانم افسانه رحیمی رئیس هئیت مدیره اتاق تجارت زنان، خانم شکیبا شکیب مشاور والی بلخ  و خانم منیژه وافق-رئیس و یک تن از موسسین اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.

قابل ذکر است که در این مجمع خانم منیژه وافق اساسنامه اتاق تجارت زنان را نیز ارائه کرد و هئیت مدیره بعد از رای گیری منتخب گردیدند.

با احترام