1912, 2019

ملاقات رئیس اتاق تجارت زنان با مقام والی ننگرهار

By |December 19th, 2019|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on ملاقات رئیس اتاق تجارت زنان با مقام والی ننگرهار

زمان: ۱۲ قوس ۱۳۹۸ مکان: مقام ولایت ریس اتاق [...]

2309, 2019

دیدار اتاق تجارت و صنایع زنان زون شرق با پروژه چمپ

By |September 23rd, 2019|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on دیدار اتاق تجارت و صنایع زنان زون شرق با پروژه چمپ

مورخ: ۱۳۹۸/۶/۲۷ روز: چهارشنبه مکان: اتاق تجارت و صنایع [...]

1809, 2019

نشست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اداره یوساید بخش پروژی ګلدوزی

By |September 18th, 2019|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on نشست اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان با اداره یوساید بخش پروژی ګلدوزی

تاریخ: ۱۳۹۸/۶/۲۱ مکان: اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان [...]

2811, 2018

نمایشگاه صنایعی دستی زنان روستایی در ننگرهار

By |November 28th, 2018|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on نمایشگاه صنایعی دستی زنان روستایی در ننگرهار

تاریخ: 30 عقرب 1397 مکان: قصر شاهی جلال آباد، [...]

2810, 2018

جلسه تمرکز گروهی دفتر مشورتی آپاما با زنان کارمند در زون شرق

By |October 28th, 2018|Categories: اخبار, اخبار ننگرهار|Comments Off on جلسه تمرکز گروهی دفتر مشورتی آپاما با زنان کارمند در زون شرق

به ادامه جسات تمرکز گروهی در چهار زون افغانستان، [...]