اعلامیه

افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  در زون شرق –ولایت  ننگرهار

 

تاریخ: 30 دلو 1396

محفل: صالون شاروالی مقام ولایت ننگرهار

زمان: بخش افتتاحیه 09:30– 10:30 بخش مجمع عمومی 11:00 الی 1:00

تماس:  info@awcci.af و یا 0706323379

افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  در زون شرق –ولایت  ننگرهار بتاریخ 30 دلو سال  1396 در صالون شاروالی مقام ولایت ننگرهار برگزار گردید.

در سال 2013 زنان تجارت پیشه افغان یک ارگان دادخواهی “متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید)” را جهت انعکاس موثر نگرانی ها و علایق شان ایجاد نمودند که در 22 حوت 1395 توسط شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان بنام اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان منظور گردید.

در این مجمع مقامات ذیل سخنرانی نمودند. محترم والی صاحب ولایت ننگرهار آقای گلاب منگل، محترم انیسه عمرانی رئیس امور زنان ولایت ننگرهار، محترم شیرعلم رئیس تجارت ولایت ننگرهار، خانم ناهید حمیدی معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق تجارت زنان و خانم منیژه وافق-رئیس و یک تن موسس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.

قابل ذکر است که در این مجمع خانم منیژه وافق اساسنامه را نیز ارائه کرد و هئیت مدیره بعد از رای گیری منتخب شدند.

با احترام