2509, 2020

جلسه ای با بخش جندر و جوانان موسسه DAI به منظور حمایت و توسعه تجارتهای بانوان

By |September 25th, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار هرات|Comments Off on جلسه ای با بخش جندر و جوانان موسسه DAI به منظور حمایت و توسعه تجارتهای بانوان

به تاریخ ۲ میزان ۱۳۹۹جلسه ای با حضور محترم [...]

3108, 2020

برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

By |August 31st, 2020|Categories: Uncategorized, اخبار, اخبار هرات|Comments Off on برگزاری گفتمان سکتور خصوصی و عامه در مورد چالشهای متبثین زن در زون غرب

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به همکاری موسسه [...]

3009, 2019

اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت

By |September 30th, 2019|Categories: اخبار, اخبار هرات|Comments Off on اشتراک اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان در برنامه ظرفیت سازی در مورد مدیریت تجارت

تاریخ:  ۲۵ سنبله ۱۳۹۸ مکان:  هوتل بین المللی تجارت [...]

2309, 2019

صورت جلسه بین موسسه HELP و اتاق تجارت و صنایع زنان

By |September 23rd, 2019|Categories: اخبار, اخبار هرات|Comments Off on صورت جلسه بین موسسه HELP و اتاق تجارت و صنایع زنان

تاریخ:  دوشنبه ۴ سنبله ۱۳۹۸ مکان:  اتاق تجارت و [...]

1909, 2019

جلسه تعارفی اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان با سر کنسول جدید کشور ایران

By |September 19th, 2019|Categories: اخبار, اخبار هرات|Comments Off on جلسه تعارفی اعضای اتاق تجارت و صنایع زنان با سر کنسول جدید کشور ایران

تاریخ: سه شنبه ۱۲ سنبله ۱۳۹۸ مکان:  سر کنسولگری [...]