اعلامیه

افتتاحیه رسمی فعالیت ها و مجمع عمومی

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  در زون غرب –ولایت  هرات

 

تاریخ: 8 حوت 1396

محفل: صالون مقام ولایت هرات

زمان: بخش افتتاحیه 09:30– 10:30 بخش مجمع عمومی 11:00 الی 1:00

تماس:  info@awcci.af و یا 0706323379

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی را در زون غرب-ولایت هرات بتاریخ 8 حوت سال 1396 در صالون مقام ولایت هرات برگزار گردید.

در سال 2013 زنان تجارت پیشه افغان یک ارگان دادخواهی “متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید)” را جهت انعکاس موثر نگرانی ها و علایق شان ایجاد نمودند که در 22 حوت 1395 توسط شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان بنام اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان منظور گردید.

در این مجمع مقامات ذیل سخنرانی نمودند. محترم والی صاحب ولایت هرات محمد آصف رحیمی ، محترم معاون صاحب ولایت هرات خانم مونیسه حسن زاده، محترم رئیس امور زنان ولایت هرات خانم عزیزه کریمی، خانم ناهید حمیدی معاون تجارتی هئیت مدیره اتاق تجارت زنان و خانم منیژه وافق-رئیس و یک تن موسس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.

قابل ذکر است که در این مجمع خانم منیژه وافق اساسنامه را نیز ارائه کرد و هئیت مدیره بعد از رای گیری منتخب گردیدند.

با احترام