اعلامیه

افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  در زون جنوب –ولایت  کندهار

 

تاریخ: ۱۴ کب 1396

محفل: مقام ولایت کندهار تالارغازی امان الله خان

زمان: بخش افتتاحیه 09:30– 10:30 بخش مجمع عمومی 11:00 الی 1:00

تماس:            info@awcci.af او یا 0706323379

 

افتتاحیه رسمی و مجمع عمومی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در زون جنوب – ولایت کندهار بتارخ 14 حوت سال 1396 در مقام این ولایت برگزار گردید.

در سال 2013 زنان تجارت پیشه افغان یک ارگان دادخواهی “متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید)” را جهت انعکاس موثر نگرانی ها و علایق شان ایجاد نمودند که در 22 حوت 1395 توسط شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان بنام اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان منظور گردید.

در این مجمع مقامات ذیل سخنرانی نمودند. جناب محترم والی صاحب کندهار آقای زلمی ویسا، خانم روقیه اچکزی رئیس امور زنان، آقای سید جان خاکریزوال رئیس شورای ولایتی کندهار، آقای علاوالدین حمیدی رئیس تجارت ولایت کندهار و خانم منیژه وافق-رئیس و یک تن موسس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان.

قابل ذکر است که در این مجمع خانم منیژه وافق اساسنامه را را نیز ارائه کرد و هئیت مدیره بعد از رای گیری منتخب شدند.

با احترام