You are currently viewing دومين جلسه مشورتی سال ۲۰۱۹ با زنان متشبث در اتاق تجارت زنان افغانستان

دومين جلسه مشورتی سال ۲۰۱۹ با زنان متشبث در اتاق تجارت زنان افغانستان

تاریخ: ۷ دلو ۱۳۹۷

مکان: دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان افغانستان

اتاق تجارت زنان افغانستان دومین جلسه مشورتی با زنان متشبث را به تاریخ ۷ دلو ۱۳۹۷ در دفتر مرکزی اتاق تجارت زنان دایر نمود. هدف این جلسه شریک نمودن دست آورد های سال ۲۰۱۸ و نظر خواهی برای پلان سال ۲۰۱۹، شبکه سازی میان زنان متشبث افغان و ازین طریق تقسیم زنان به گروپ ها و اتحادیه های سکتوری و گروپ های دادخواهی بوده است. در جلسه مذکور رهبری اتاق تجارت زنان افغانستان و زنان متشبث از سکتور های مختلف چون صنایع دستی، جواهرات، لوژیستیک، رسانه ها و میوه خشک اشتراک نموده بودند. در کنار اعضای اتاق، شماری زنان تجارت پیشه که ثبت ۱۱۵۰ زن تجارت پیشه اتاق اند، درین جلسه حضور داشتند.

در نخست، خانم منیژه وافق، رئیس اتاق تجارت زنان افغانستان حضار را خوشامدید گفتند و اجندای برنامه را با آنها شریک نمودند.  سپس، خانم پرورش اوریاخیل، رئیس خدمات انکشاف تجارتی اتاق دست آورد های سال ۲۰۱۸ و پلان (فعالیتھای) سال ۲۰۱۹ را با اشتراک کنندگان شریک نمودند. از جمله بزرگترین دست آوردهای سال گذشته 5% ارجحیت اداره تدارکات ملی برای زنان، اختصاص 15- 25 فیصد سهم در پارکهای صنعتی برای تشبثات کوچک  متوسط و زنان، نقش اتاق در ایجاد برنامه با اولویت ملی )انکشاف سکتور خصوصی(، ستراتیژی صادرات ملی و پالیسی ملی تجارت؛ تسهیل اشتراک زنان تجارت پیشه افغان در بیشتر از ۲۵ نمایشگاه در خارج از کشور و ۱۵ نمایشگاه در داخل کشور؛ جمعه بازار های هفته وار در دو موقعیت کابل، اشتراک ۳۲۱ زن در نمایشگاه های متذکره، تسهیل اشتراک زنان در ۶ دوره آموزشی خارج از کشور، برگزاری و تسهیل ۷ دوره آموزشی در داخل کشور، تسهیل اشتراک زنان در ۱۳ کنفرانس خارج از کشور، جمعا اشتراک ۱۶۰ زن در کنفرانس های یاد شده ، اشتراک ۸ تجارت زنان افغان در دبی برای ۶ ماه برای فروش محصولاتشان در قریه جهانی ( گلوبل ولج) برای اولین بار در ۱۶ سال ، ایجاد اولین پارک صنعتی کوچک زنان، تقدیر ۲۰ خانم تجارت پیشه در جشنواره سالانه بی بی خدیجه در چهار سال اخیر و منظوری اتاق تجارت زنان برای دائم از طرف جلالتماب رئیس جمهور داکتر محمد اشرف غنی بودند. قابل ذکر است که افتتاح و آغاز فعالیت دفاتر اتاق تجارت زنان در زون شمال، جنوب، شرق و غرب از جمله فعالیت های چشمگیر اتاق می باشد. سپس خانم اوریا خیل افزودند، موارد ذیل از جمله پلان های عمده اتاق تجارت زنان برای سال  ۲۰۱۹  قرار ذیل می باشد:

 • جلسات آگاهی دهی حقوقی در مرکز و چهار زون در هر دو هفته یکبار
 • تحقیق در هر ربع برای کشف ظرفیت تولیدی و دادن قراردادهای ملی به زنان
 • بازاریابی دیجیتلی و فروشات آنلاین برای تولیدات زنان
 • تخصیص یک پارک صنعتی دیگر برای زنان تجارت پیشه
 • اشتراک زنان در بازارها و نمایشگاه های خارجی طویل المدت
 • انتشار یک مجله در مورد فعالیت های زنان تجارت پیشه در هر ربع
 • افزایش زنان تجارت پیشه
 • وسعت تجارت های فعلی زنان
 • افزایش زنان صادر کننده
 • بهبود کیفیت خدمات و تولید اشیا

خانم اوریاخیل در مورد علامت تجارتی “ساخت زنان افغان”  نیزافزودند که “ساخت زنان افغان” یک علامت تجارتی هست و به اشیای که توسط زنان تولید میگردد و دارای کیفیت، بسته بندی و چاپ لیبل معیاری میباشد، اهداء، میگردد تا با هویت خاص در بازارهای داخل و بیرون افغانستان بفروش برسد. از آنجاییکه ایجاد این علامت از ابتکارات اتاق تجارت زنان می باشد، با تایید جلالتماب رئیس جمهور کشور اتاق تجارت زنان امتیاز اهدا این علامت تجارتی را به تولیدات زنان افغان دارند. فورم اهدای این علامت تجارتی از ظریق شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است و دور اول اهدای این علامت در ماه مارچ سال روان آغاز می گردد.

در ضمن، خانم وافق افزودند اتاق سه کمپاین دارد که با استفاده از هشتگ ها در شبکات اجتماعی تبلیغ میگردد.

1.#UnifyingOurVoice   یا متحد ساختن صدای ما کمپاین اتاق به منظور متحد ساختن صدای زنان برای رسانیدن مشکلات شان به گوش مسئولین و حل مشکلات شان ایجاد گردیده است.

 1. LetsCollaborateforabetterResult# یا بیایید برای نتیجه بهتر همکاری نماییم کمپاین دیگر اتاق است که به منظور همکاری میان اتاق و نهاد های دیگر برای گرفتن نتیجه بهتر آغاز گردیده است.
 2. BuyfromAfghanwomenbusinesses# یا از زنان تجارت پیشه افغان خریداری نمایید کمپاین اتاق برای تبلیغات تولیدات تجارت زنان افغان ایجاد گردیده است. اتاق تجارت زنان برای نایل شدن به اهداف ۲۰۱۹ از کمپاین های متذکره به حیث یکی از شیوه های موثر استفاده اعظمی می نماید.

متعاقبا، خانم وافق افزودند از آنجاییکه اتاق تجارت زنان افغانستان موفق گردیده است ۵ درصد ارجحیت قرارداد های دولتی به زنان را از طرف دفتر تدارکات ملی دریافت نماید، اتاق تصمیم دارد زنان تجارت پیشه را نظر به سکتور تجارت شان به اتحادیه های سکتوری گروپ بندی نماید زیرا تقسیم شدن زنان به اتحادیه های سکتوری کمک خواهد نمود تا قراردادهای دولتی که به زنان سپرده می شود به صورت بهتر عملی گردد. ایشان برای نایل شدن به اهداف سال ۲۰۱۹ از زنان متشبث خواستند تا از فرصت های مساعد به بهترین شیوه استفاده نمایند‌.

خانم وافق همچنان افزودند :”۳۱ زن موفق تجارت پیشه در مرکز و چهار زون دیگر اتاق تجارت زنان را رهبری می نمایند و تصمیم گیرنده اند، بدینگونه ما صدای زنان از در سراسر افغانستان هستیم”. ایشان همچنان افزودند رهبری اتاق تجارت زنان در راستای رسیدن به دورنمای اتاق همانا خودکفا شدن زنان و مقرر شدن جایگاه شان در جامعه و ماموریت نمایندگی از نگرانی ها و منافع زنان تجارت پیشه افغانستان در سطح پالیسی ها تلاش می نمایند.

در اخیر، زنان متشبث نظریات و پیشنهادات شان را در مورد پلان ۲۰۱۹ ارائه نمودند و از فرصت شبکه سازی با همدیگر استفاده نمودند. زنان تجارت پیشه با یکدیگر معرفی گردیدند و درباره تجارت های یکدیگر شنیدند. در صورت داشتن تجارت در سکتور های مشابه، زنان تجارت پیشه علاقمندی شان را برای همکاری با یکدیگر اظهار نمودند.

به اساس تعهد نامه میان اتاق تجارت زنان و غضنفر بانک خانم لیزا عبیدی، معاون تفتیش داخلی غضنفر بانک دعوت گردیدند  تا در مورد بسته خاص قرضه “بانو” برای  بانوان با پروسه آسان، شرایط، تکتانه کم و مقدار هنگفت در مدت زمان طولانی معلومات بیشتر ارائه نماید.   اشتراک کنندگان با ایشان در مورد چالش ها و مشکلات شان در جریان گرفتن قرضه با خانم عبیدی صحبت نمودند.