You are currently viewing رئیس‌جمهور غنی، مشکلات و نیازمندی‌های متشبثین خصوصی را استماع نمود

رئیس‌جمهور غنی، مشکلات و نیازمندی‌های متشبثین خصوصی را استماع نمود

جلسۀ به‌منظور بحث روی چالش‌های تشبثات کوچک و متوسط و هم‌چنان سکتور تکنالوژی معلوماتی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز در ارگ دایر گردید.

دراین جلسه که مشاورین مقام ریاست‌جمهوری در امور سکتور اقتصادی نیز حضور داشتند، سلیمان فاطمی پیرامون چالش‌های تشبثات کوچک و متوسط صحبت کرده و نظریات و پیشنهادات مشخص را ارائه نمود.

وی اضافه کرد که برای تأمین امنیت سرمایه‌گذاران باید توجه جدی صورت گیرد و مالیات و مشکلات در عرصۀ دریافت جواز از چندین نهاد متعدد، به‌یک واحد تمرکز پیدا کند. فاطمی به‌مشکل ترافیک اشاره کرده گفت که ازدحام ترافیک کابل بالای فرصت‌های تجاری و اقتصادی تأثیر منفی گذشته‌است و خواهان حل این مشکل گردید.

منیژه وافق به نمایندگی از اتاق تجارت و صنایع زنان کشور در مورد سهم زنان در سرمایه‌گذاری‌ها گفت که هم‌اکنون بیش از ۸۰۰ تن از بانوان مشغول فعالیت‌های تجاری‌اند و در حدود ۴۰۰۰ هزار شغل برای شان ایجاد شده که این کمیت در آینده به‌دوبرابر افزایش خواهد یافت.

وی خواستار تأسیس پارک‌های صنعتی و سهم زنان تجارت‌پیشه در قراردادها گردید و پیشنهاد نمود تا در ادارات جوازدهی و مالیه دهندگان متوسط، غرفۀ خاص به‌بانوان ایجاد گردد تا بانوان هنگام مراجعه به‌این نهادها، رهنمایی و با آنان همکاری نماید.

عمرمنصور انصاری در رابطه به‌خدمات معیاری انترنت و مشکل کاپی‌رایت صحبت کرده گفت که در این بخش‌ها ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده‌است اما نیاز به‌کار بیشتر دارد.

رئیس‌جمهور کشور پس از صحبت اشتراک‌کننده‌گان، از آنان به‌خاطر سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تشکر‌ کرده گفت که حکومت با متشبثین خصوصی آمادۀ همکاری می‌باشد و تلاش می‌ورزد تا تسهیلات لازم را در این عرصه فراهم سازد.

رئیس‌جمهور از آنان خواست که دو نماینده را برای اشتراک در شورای عالی اقتصادی معرفی نمایند تا طرح‌ها و پیشنهادات متشبثین خصوصی مورد بحث قرار گیرد و راه‌های حل جستجو گردد.

رئیس‌جمهورمحمداشرف غنی تصریح کرد که حکومت حاضر است تا املاک دولتی را به‌قیمت مناسب در اختیار متشبثین خصوصی جهت سرمایه‌گذاری قرار دهد. وی از متشبثین خصوصی خواست که در بخش بازاریابی، موقعیت‌ها را مشخص نمایند تا زمینۀ همکاری‌ها جستجو گردد.

وی در خصوص مشکل صدور جواز، پالیسی‌ها، تکس و مالیه گفت که متشبثین خصوصی طرح‌های شان‌را به‌خاطر حل مشکلات در این عرصه‌ها، ترتیب و ارائه نمایند تا براساس طرح‌های آنان، اقداماتی روی‌دست گرفته‌شود.

در مورد سهم بانوان تجارت‌پیشه در قراردادها رئیس‌جمهور کشور گفت که باید ابتدا نوع فعالیت واضح باشد تا نظر به‌آن، فرصت‌ها برای سهم در قراردادها به‌بانوان فراهم گردد. وی از نمایندگان متشبثین خواست که با مشاورین ارشد ریاست‌جمهوری در امور زیربناها، مالی و بانک‌داری به‌خاطر بحث بیشتر نشست داشته‌باشند و به‌نتیجه برسند

منبع: http://president.gov.af/fa/News/4569