You are currently viewing رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کویید-۱۹» بر مشاغل زنان صحبت نمودند.

رئیس جمهور غنی با نمایندگان اتاق تجارت زنان روی انجام اقدامات کاهش دهنده اثرات «کویید-۱۹» بر مشاغل زنان صحبت نمودند.

دراین نشست ( ویدیو کنفرانس) که به تاریخ: ١٧/ حمل/۱۳۹۹ تدویر یافت نخست، محترمان هر یک افسانه رحیمی، جمیله سادات، مریم جامی، لیلا آفاق و شکیبا شکیب به نمایندگی از اتاق تجارت زنان در مرکز و ولایات ننگرهار، هرات، کندهار و بلخ در رابطه به تجارت و تشبثات زنان، تقویت اقتصاد خانواده، حمایت از تولیدات داخلی، بازاریابی، تهیه زمین برای تجارت زنان، تامین امنیت تاجران و متشبثین صحبت و توضیحات ارائه نمودند.در این ویدیو کنفرانس، نمایندگان اتاق تجارت زنان با بیان برخی از چالش‌ها، پیشنهاداتی را نیز در زمینه‌‌ حمایت از تجارت و متشبثین به جناب رئیس جمهور نیز پیشکش نمودند.

نمایندگان اتاق تجارت زنان با توجه به نگرانی‌های ناشی از ویروس کرونا، از آمادگی شان در راستای تهیه و تولید مواد شویندگی و کالاهای محافظتی به شمول ماسک، با رعایت میکانیزم کار مطابق با شرایط کرونا، اطمینان دادند.

سپس، اجمل احمدی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت اینطور ابراز نمودند: باوجود بروز مشکلات ناشی از کرونا در سراسرکشور، فرصت‌هایی نیز در زمینه‌ی تهیه و تولید مواد طبی، وکالاهای محافظتی  بوجودآمده است. احمدی بیان داشت که ۱۱۸ شرکت در بخش تولید ماسک و لباس محافظتی،۳۱ شرکت در بخش تولید وسایل طبی،۴۶ شرکت در تهیه و تولید آمادگی‌های خویش را نشان داده اند.

رئیس جمهور غنی با قدردانی از آمادگی‌های زنان متشبث، بیان داشت که حمایت و پشتیبانی از تولیدات و محصولات داخلی، از اولویت‌های دولت می باشد و همچنان،‌ افزود کار ساخت سرد خانه ها در ده ولایت کشور به هدف نگهداری و حمایت از محصولات زراعتی آغاز شده و حکومت تلاش می نماید تا فعالیت‌های بنیادی و دوامدار را به زنان متشبث انجام دهد.

در ادامه رئیس جمهور به وزارت زراعت، آبیاری ومالداری هدایت دادند، تا از محصولات انگورکشور در تولید کشمش و جوس استفاده نمایند و تاکید نمود که  با تشکیل اتحادیه‌ها  در مطابقت با نورم و استندرد جهانی ، باید به تولیدات زنان توجه صورت گیرد و زنان متشبث پیشنهادهای شان را در این خصوص با حکومت شریک سازند.

در اخیررئیس جمهورغنی تصریح کرد که حکومت در زمینه‌ی تهیه و تنظیم یک‌صدهزار بستر برای بیماران احتمالی کرونا، تدابیری لازم را اتخاذ کرده است.