You are currently viewing سمینار آگاهی دهی در مورد بسته قرضه رفاه بانوان توسط عزیزی بانک به همکاری اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب

سمینار آگاهی دهی در مورد بسته قرضه رفاه بانوان توسط عزیزی بانک به همکاری اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب

تاریخ:  چهارشنبه ۲۱ حمل ۱۳۹۸

مکان:  هوتل ارگ

سمینار یک روزه آگاهی دهی در مورد بسته جدید قرضه برای بانوان تحت نام قرضه رفاه توسط عزیزی بانک به همکاری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان- زون غرب برگزار گردید. در این برنامه چند تن از مسیولین عزیزی بانک، محترمه وحیده عزیزی کارشناس جندر مقام ولایت، اعضای بورد اتاق تجارت و صنایع زنان و جمع کثیری از بانوان متشبث حضور داشتند.

در ابتدای برنامه، محترمه وحیده عزیزی؛ کارشناس جندر مقام ولایت با بیان اینکه خلا در قسمت قرضه های بانکی احساس می شد و از عزیزی بانک خواهاان تبعیض مثبت برای زنان در قسمت نرخ سود قرضه های بانکی شدند.

محترمه بهناز محمدی، یکی از بانوان متشبث درخواست ایجاد سهولت در خدمات قرضه بانکی را نموده و اینکه خانم های که دسترسی به بودجه مالی ندارند می توانند برای انکشاف تجارت شان ازین قرضه استفاده نمایند.

محترم سمیع الله یوسفزی، نماینده عزیزی بانک بیان نمود که عزیزی بانک از جمله بانکهای پیشتاز بوده و از جمله اهداف آن حمایت مالی بانوان کشور بوده  و در صدد زمینه بهتر حمایت های اعتباری بوده  و یکی از محصولات قرضه دهی بنام قرضه رفاه برای خانم ها می باشد معرفی می نماید. قرضه رفاه به دو شکل انفرادی و تجارتی به بانوان ا ختصاص داده می شود.

قرضه انفرادی از ۵۰ هزار الی ۵ لک افغانی بوده و برای اخذ آن درخواست شخص و تضمین دو کارمند دولتی  و سکتور خصوصی ضرورت است. قرضه تجارتی از ۵ لک افغانی الی ۵ ملیون افغانی می باشد. برای دریافت آن درخواست اخذ قرضه، پلان تجارتی، جواز و اساسنامه شرکت، تذکره و پاسپورت تابعیت، اسناد سه ساله تفتیش شده مالی  و اظهار نامه مالیاتی ارایه می گردد.

محترمه لینا شفق معاون ارتباطات و محترمه سوسن بهبود زاده معاون دادخواهی اتاق تجارت زنان در صحبتهای خود مشکلات این بسته قرضه را از جمله پوره نکردن معیارهای لازم و قبول نکردن سود بیان نموده و در قسمت در نظر گرفتن بسته های ویژه قرضه برای بانوان متشبث خواهان تسهیلات  بیشتر شدند.

در پایان برنامه محترم احمد شاه سروری آمر ساحوی عزیزی بانک در زون غرب در زمینه فراهم نمودن بسته های مخصوص دیگر با شرایط سهل تر وعده همکاری سپرد.