You are currently viewing سمینار ظرفیت سازی در قسمت ترتیب نمودن اظهار نامه های مالیاتی آنلاین برگزار گردید

سمینار ظرفیت سازی در قسمت ترتیب نمودن اظهار نامه های مالیاتی آنلاین برگزار گردید

به تاریخ ۸ میزان ۱۳۹۹ برنامه آموزشی ترتیب نمودن اظهار نامه های مالیاتی آنلاین برای تعداد ۴۰ تن از بانوان متشبث برگزار گردید. این جلسه به هدف آموزش چگونگی ارایه اظهار نامه های مالیاتی به شکل آنلاین و رفع مشکلات بانوان در این زمینه برگزار گردید. آقای غلام رضا مختارزاده از مدیران مسلکی مستوفیت ولایت هرات نحوه ارایه گزارش دهی آنلاین را به شکل عملی آموزش دادند. در اخیر برنامه بانوان سوالات خود را در زمینه گزارش دهی مطرح نموده و به سوالات آنها جواب داده شد.