You are currently viewing سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد

سومين نشست ملي تشبث زنان برگزار گرديد

محل برگذاری: هوتل کابل سرینا

تاریخ: 28 دسمبر 2020

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان سومین نشست ملی تشبث زنان را به همکاری شرکت لوجستیکی و ترانسپورتی تکتاز که یگانه شرکت ترانسپورتی مربوط یک زن در کشور میباشد و بانک بین المللی افغانستان(AIB)  به تاریخ 28 دسمبر 2020 در هوتل کابل سرینا با حضور مقامات عالی رتبه دولتی و غیردولتی مانند محترم نذیره رحمان معین وزارت امور زنان ومحترم همت عمری رئیس عمومی پارک های صنعتی وزارت صنعت و تجارت و بیش از 200 زن تجارت پیشه از 15 ولایت افغانستان رهبری و برگذار کرد. این برنامه در ادامه برنامه سال های گذشته جهت تقویه روابط، اگاهی و دانش زنان تجارت پیشه و بحث روی مشکلات و پیشنهادات شان به راه انداخته شده بود به همین اساس  نشست شامل بخش های مختلف چون بحث ها در پنل ها سیمینار های آموزشی ، شبکه سازی و ایجاد روابط میان زنان متشبث از ولایات مختلف و طرح پلان های دادخواهی تحت نظر زنان متشبث و رهبر بود.

در آغاز برنامه با قراءت آیات چند از کلام الله مجید مزین گردید. در ادامه محترمه زهرا تارشی عضو هیئت مدیره اتاق به معرفی برنامه پرداختند و مهمترین ها را مشخص نمودند. متعاقبا محترمه افسانه رحیمی یک تن از مقام های اتاق در جریان سخنرانی های شان از برگذاری سومین نشست ملی زنان متشبث قدردانی نموده و اینکه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان همیشه برای رشد و پیشرفت اقتصادی زنان تجارت پیشه کار نموده و برنامه نشست ملی زنان متشبث یکی از برنامه های موثر برای معرفت و شبکه سازی میان زنان تجارت پیشه در جریان سال های متعدد میباشد. معرفی عمومی برنامه توسط محترمه منیژه و افق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان صورت گرفت. در مورد تجارت های رسمی و غیر رسمی محترمه سعیده فقیرزاده رئیس منابع تجارتی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان معلومات همه جانبه ارائه نمودند..

بخش دوم بحث اولین پنل تحت عنوان ابتکار وسرعت عمل در اوقات نا معلوم مانند بحران کووید وتجربیات بعد از آن که توسط متشبثین موفق هر یک محترم بینظیر یکتا،محترم شهلا سادات،محترم رومینا عثمانی (هرات)، محترم محبوبه زمانی (بلخ)  تنظیم و پیشکش گردید. ضمن صحبت ها محترم محبوبه زمانی به نکته قابل توجه اشاره نمودند. “شرکت صنعتی تولید گلیم و قالین به تعداد 300 کارمند که شامل عودت کننده گان و بی جا شدگان داخلی است میباشد”. یعنی زمینه اشتغالزایی برای آنها مساعد گردیده. محترم شهلا سادات در مورد ابتکار شان در زمان بحران کرونا حکایت آموزنده را تعریف نمودند طوریکه در زمان قرنطین شرکت ایشان با وجودیکه شرکت تولید لباس بود تمام ضروریات خانواده ها را از قبیل مواد غدایی مواد بهداشتی و همه ضروریات دردروازه  خانه های شان انتقال میدادند. و شرکت تولیدی خود را مبدل به شرکت تولید ماسک نموده بودند و برای افراد بی بضاعت ماسک را رایگان توزیع مینمودند.

بخش سوم شامل سمینار  در مورد کنترول کیفیت و اخذعلامت تجارتی ساخت زنان افغان و پروسه کاری آن توسط محترمه پرورش اوریا خیل بود که صورت گرفت.

بخش چهارم شامل برنامه تجارت با  تجارت و یک بخش شبکه سازی میان زنان از ولایات مختلف بود که بخاطر شبکه سازی و ایجاد روابط  اجرا گردید طوریکه دو کاسه پراز اوراق که اسم  خانم ها در آنها نوشته شده بود و کاسه دیگر پر از سوالات در مورد تجارت زنان و زنان تجارت پیشه که سوال توسط یک نفر انتخاب میشد و جواب هم توسط یک فرد نا معلوم از میان اشتراک کنندگان داده میشد.

بخش پنجم دومین بحث پنل شامل صحبت بالای رهبریت و دادخواهی بود که چطور راه حل های مناسب را در زمان بحران پیدا نموده و پیاده ساخت و برای سایر متضررین چگونه دادخواهی نمود و پروسه کاری را رهبری نمود تا با عث امیدواری برای همه گردد. این بخش توسط محترمه مینا رضایی عضوهیت مدیره کابل،  محترمه لطیفه مجیدی رأیس برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی،  و متشبثین موفق هریک محترم گل جان حجتی ومحترم لیلما ابوی پیشکش گردید. “بحران باعث ابتکار و سرعت عمل میگردد”. به قول داکتر لیلما ابوی. محترم لطیفه مجیدی ضمن صحبت های شان یاد آوری نمودند که یک زن میتواند یک مدیر خوب و یک رهبر خوب باشد و در حل مشکلات یک زن دیگر رهنما و همکار باشد چون مشکلات زنان را زنان خوبتر میفهمند.

در اخیر کار گروپی بالای پلانگذاری دفاعی مشمول سه ولایت برای سال آینده انجام شد.