You are currently viewing ششمین جلسه

ششمین جلسه

به تاریخ میزان سال ۱۳۹۹ ششمین دورجلسات بحث های گروپی متمرکز در دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برگزار گردید. در این بحث ۲۰ خانم تجارت پیشه ازصنایع دستی (‌زیورات، لباس و قالین بافی) اشتراک نمودند. محترمه سعیده فقیرزاده؛ ریس مرکز منابع تجارتی زنان جلسه را با ارايه معلومات مختصر در مورد اجندای ملی زنان، و چگونگی تاثیرات ان روی تجارت خانم ها در اینده اغاز نمود. در ادامه این جلسه خانم ها در گروپ های مختلف تقسیم گردیده و رویی مشکلات که در عرصه تجارت به ان به سطح ملی و ولایتی روبرواند بحث نمودند. در اخیراین جلسه خانم ها مشکلات را بیان نموده و راه حل های مناسب را به این مشکلات به سطح ملی و ولایتی پیشنهاد نمودند.