You are currently viewing ششمین دورجلسات بحث های گروپی متمرکز

ششمین دورجلسات بحث های گروپی متمرکز

به تاریخ میزان سال ۱۳۹۹ ششمین دورجلسات بحث های گروپی متمرکز در دفتر مرکزی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان برگزار گردید. در این بحث ۲۰ خانم تجارت پیشه ازصنایع دستی (‌زیورات، لباس و قالین بافی) اشتراک نمودند. محترمه سعیده فقیرزاده؛ ریس مرکز منابع تجارتی زنان جلسه را با ارايه معلومات مختصر در مورد اجندای ملی زنان، و چگونگی تاثیرات ان روی تجارت خانم ها در اینده اغاز نمود. در ادامه این جلسه خانم ها در گروپ های مختلف تقسیم گردیده و رویی مشکلات که در عرصه تجارت به ان به سطح ملی و ولایتی روبرواند بحث نمودند. در اخیراین جلسه خانم ها مشکلات را بیان نموده و راه حل های مناسب را به این مشکلات به سطح ملی و ولایتی پیشنهاد نمودند.