مشاورین موسسه USAID با تجاران ولایت ننگرهار دیدار نمودند

تاریخ: 8 سنبله 1397

مکان: اتاق تجارت ننگرهار

 

مشاورین USAID و مسئولین ارزیابی پروژه (چیکی) همرا با اطاق تجارت ننگرهار و شماری از اعضای اطاق تجارت زنان، زیرعنوان (حکومتداری بهتر محلی) طی یک نشست دیدار کردند.

این گردهمایی به تاریخ 8 سنبله1397 در دفتر اطاق تجارت ننگرهار برگزار گردید. در جلسه حکومتداری بهتر محلی، فضل احمد سافی، فاطمه غفوری و فضل الله امین مشاورین  USAID و اعضای اتاق تجارت ننگرهار و اتاق تجارت خانمها اشتراک نموده بودند و بر دست آوردها و مشکلات اطاق تجارت بحث صورت گرفت و بر کار کرد موسسه USAID در این ولایت نیز صحبت شد.

شکرالله صافی مسول بخش مطبوعات اطاق تجارت ولایت ننگرهار، کار در بخش حکومتداری بهتر محلی قابل ستایش یاد کرد و در عین حال، پروژه های که در بخش ظرفیت سازی و دیگر بخش ها، از سوی موسسهUSAID انجام داده شده اند موثر یاد کرد. اقای سافی از مشکلات و چالشهای که در مقابل تجاران وجود دارد یاد کرد و از مسئولین ولایتی خواستند، تا در حل آن اقدامات ضروری را انجام دهند.

در همین حال، اجمل شمس ریس معادن و صنایع از ادارات و موسسات همکار خواست تا در زمینه انکشاف صنعت همکاری نمایند، وی تاکید ورزید تا در بخش برق و پارک های صنعتی حکومت هر چی بیشتر توجه نمایند.

مدیر زون شرق اتاق تجارت زنان خانم سعدیه عمرخیل در مورد اتاق تجارت زنان گفت :” اطاق تجارت زنان تازه ایجاد گردیده است و برای پیشرفت زنان صنعتکار و تجارت پیشه کارهای بیشتری را انجام خواهد داد، ولی برای انکشاف آن نیازمندی ها به پول وجود دارند”.

خانم عمرخیل از موسسه USAID خواست  تا برای زنان تجارت پیشه پروژه ها را عملی نمایند و بر تولیدات دستی آنان هم در داخل کشور و هم در بازار بین المللی سرمایه گذاری کنند.

مسولان بخش ارزیابی(چیکی) از همکاری هایشان با اتاق تجارت و صنایع در این ولایت اطمینان دادند و از فعالیت ها دراین بخش ستایش نمودند.