مصمم بودن کلید موفقیت است

خانم افسانه رحیمی در کابل تولد و در سال ۱۹۸۷ از لیسه عالی سلطان راضیه مزار شریف  فارغ شده است ، همچنان در سال ۱۳۷۴ از پوهنتون بلخ از رشته انجینیری فارغ التحصیل شد و در سال ۱۳۸۳ ازدواج کرد و ثمره ازدواج اش سه پسر میباشد ، خانم افسانه رحیمی از اوایل علاقه داشت خودکفاه باشد و کار مستقل از خود داشته باشد به خاطر کسب تجربه و مهارت برای ده سال کار در بخش بازاریابی در یکی از رسانه ها بنام ( کلید گروپ ) ایفاء وظیفه نمود.

بلاخره مصمم بودن اش او را کمک نمود که مستقل کار و بار اش را شروع کند و در سال ۱۳۹۳ تجارت اش را آغاز کرد و در بخش خدمات یعنی ارایه تبیغات رسانه یی کار مینماید که یک عرصه مردانه است.

فعلا تجارت خانم افسانه رحیمی پیشرفت کرده و هنوز هم تلاش بیشتر برای پیشرفت بیشتر تجارت خود مینماید و هم چنان از حالت فعلی تجارت اش راضی است .

دیدگاه  افسانه رحیمی در پنج سال آینده اینست که یکی از بهترین کمپنی های جهان مخصوصأ در سطح منطقه و کشورهای جنوب آسیا و آسیای میانه باشد و می خواهد در پهلوی ارایه خدمات تبلیغات ، خدمات مشوره دهی و خدمات تخنیکی را به مشتریان نیزعرضه نماید .

افسانه رحیمی بصورت مستقیم ۱۰ نفر را تحت پوشش کاری قرار داده  است و بصورت غیر مستقیم ۳۴ نفر را در ۳۴ ولایت مستفید میسازد ، افسانه جان شاگرد های را هم درعرصه تجارت بصورت غیر رسمی ترن داده است .

خانم افسانه رحیمی بسیار یک خانم زحمتکش و پر تلاش بوده در قسمت کارهایش به هیچ نوع مشکلی برنخورده و همیشه از عهده کارهایش به خوبی برآمده و موفق شده است ، پیام خانم افسانه رحیمی به خانم های تجارت پیشه همچو خودش اینست که در قسمت کار خود یا تجارت خود زیاد تمرکز داشته باشند کوشش کنند رابطه سازی نمایند بین همدیگر و یک نکته مهم دیگر که از طرف افسانه خانم افزود شد این بود که به چیزیکه وعده میکنند همیشه عمل کنند .

توقع خانم افسانه رحیمی از مردم ، دولت و ارگان های بین المللی اینست که نمیخواهد برایش کمک بلاعوض نمایند فقط می خواهد از خدمات تجارت اش خریداری کنند و این هم مسولیت همه است که از هر نگاه باید کارهای کشورشان را حمایت کنند.

و به امید موفقیت های روز افزون خانم افسانه رحیمی که یک الگو خوب برای خانم های جوان دیگر باشید تا اینکه دختران بیشتر به تشبث رو بیآورند.