بیوگرافی خانم بی بی شیرین
خواستن توانستن است

تاریخ ۲۷/۶/۲۰۱۷

خانم بی بی شیرین اکبری در سال ۱۳۵۲ در کابل متولد و تا صنف هشت در مکتب سر آسیا درس خوانده است بی بی شیرین متعل است و مادر ۹ فرزند میباشد علاقه و دلچسپی خانم بی بی شیرین را کار در عرصه تجارت تشکیل میدهد خاصتا علاقه داشت در بخش صنایع دستی کار نماید .

وقتی خانم بی بی شیرین در پاکستان مهاجر شد خواست که آنجا کار را آغاز کند وبه کار قالین بافی شروع کرد ولی بعد از مدتی خواست در بخش مورد علاقه اش که صنایع دستی بود کار را آغاز کند که ابتدا منحیث شاگرد در این بخش ایفای وظیفه کرد .

           بعد از سپری نمودن دوره آموزشی در بخش صنایع دستی استادش تصمیم گرفت تا او را در نمایشگاهی به هند بفرستد بخاطر لیاقت و مهارت که در این عرصه پیدا کرده بود ، بنأ در آن نمایشگاه اشتراک کرد و بیشتر به لیاقت های خود پی برد و این را درک  کرد که دیگر میتواند مستقل کار خود را در این بخش آغاز نماید . چون  مهارت های بیشتر در بخش بازاریابی و تولید محصولات با کیفیت پیدا کرده بود ، بعد از آمدن به کابل کار خود را مستقل در بخش صنایع دستی شروع نمود و اولین کاری که کرد این بود از بانک بنام ( زن در خدمت زن ) ۱۰۰۰۰ هزار افغانی به نام خود و ۱۰۰۰۰ هزار افغانی به نام دخترش قرض گرفت .

که مجموعأ ۲۰۰۰۰ هزار افغانی میشود یعنی با این مقدار پول شروع به تجارت کرد که فعلا امروز تجارتش به جای رسیده که خودش می خواست برسد .

پلان آینده خانم بی بی شیرین این است که کارهایش بهتر تر شود و پیشرفت بیشتر نماید و فروش محصولات اش در داخل زیاد و در خارج مشتری پیدا نماید ، فعلا خانم بی بی شیرین بصورت مستقیم ۵۰ نفر را تحت پوشش کاری قرار داده است و بصورت غیر مستقیم ۵۰ فامیل همین کارمندانش را مستفید میسازد هم چنان خانم بی بی شیرین استاد یک تعداد شاگردانی بوده که اکنون آنان خودکفاه شده اند ولی هنوز هم خانم بی بی شیرین با آنان همکاری مینماید ، وقتی آنان نمیتوانند محصولات خود را بفروش برسانند در قسمت فروش محصولات شان با آنها کمک مینماید .

یگانه مشکل که خانم بی بی شیرین با آن مواجه بوده این است که وی در ابتدای کارش مکان مناسب برای فروش محصولاتش نداشته ولی از عهده این مشکل برآمده و موفق شده است که اکنون کارهای خود را سرو سامان داده و بطور درستش کارهای خوده پیش میبرد.

پیام خانم بی بی شیرین برای خانم های دیگر اینست که به پای خود ایستاده شوند ، به خود باور کنند همچنان کوشش بیشتر کنند تا موفق شوند و روزی حلال به دست بیاورند .

توقع و خواست خانم بی بی شیرین از دولت و نهاد های بین المللی اینست که خانم های تجارت پیشه را بیشتر تشویق کنند و درخواست همکاری های بیشتر را از آنها دارند و خواستش از دونر ها اینست که وی را به نمایشگاه های خارجی معرفی نمایند .