ایستادگی باعث براداشتن هزاران موانع در زندگی میشود

تاریخ: 21/01/1397

خانم فرحناز بیکران در سال 1356 در ولایت دایکندی تولد و در سال 1374 از لیسه هجرت ایران فارغ شده است در رشته فارمسی تحصیلات خود را پایان رسانیده است و مجرد میباشد. از اوضاع فامیلی خوبی برخوردار است 3 خواهر دارد و 4 برادر.

خانم فرحناز علاقه زیاد داشت که هنر و مهارت های خاصی را در زندگی داشته باشد بناً از صنف 7 پارت تایم همرای خانم همسایه خود به آرایشگاه خاطر آموزش میرفت،  که بعداً پدرش در این قسمت همرایش مخالف بود ولی مادر اش یگانه شخصی بود که از او پیشتبانی میکرد و او  را حمایت میکرد، تا اینکه از صنف 9 به بعد خواست این هنر را بصورت اصولی اش بیاموزد که این کار نیاز به مقدار فیس داشت که خانم فرحناز نداشت ولی این پول را از خاله اش گرفته تامین کرد تا در این عرصه آموزش مسلکی بیبند، صنف 11 مکتب بود که پدرش از این مسله آگاهی پیدا کرد و حتی مانع رفتن اش به مکتب شد و یک ماه از مکتب ماند تا اینکه استاد اش بعد از اسرار های زیاد و قانع ساختن پدرش دوباره توانست او را در مکتب بیبند.

و بعداً خانم فرحناز در سال 1377 دیپلوم هنر آرایشگری را گرفت و یک سال همرای استاد خود کار کرد بعد از یک سال استاد اش خواست برای یک سال همرایش شریک شود مدت یکسال با او به قسمی شریک کار کرد و در سال 1378 کار خود را مستقل در ایران آغاز کرد ولی بخاطر که در ایران مهاجر بود با مشکلات زیاد روبرو شد ولی با آن هم متوقف نشد بالاخره کار یا بزنس خود را سرپا ایستاده کرد، بعد از یک مدت کار در ایران، به هرات رفت و پنج سال آنجا با فامیل ها شریک شده کار کرد.

خانم فرحناز وقتی به کابل آمد تصمیم گرفت در کابل مستقل کار خود را شروع کند یعنی بدون شریک شدن با کسی، بناً با 50000$ کار را آغاز کرد و امروز کاراش به جای رسید است که خود اش میخواست برسد وهم چنان از نظر مالی و ارتقای ظرفیت بسیار پیشرفت کرده است.

پلان آینده اش در پنج سال بعد اینست که کار خود را گسترش بدهد یعنی برنچ های زیادی در کابل و ولایات داشته باشد تا از خدمات که برای مردم ارائه میکند همه مستفید شوند، و دیگر اینکه میخواهد هنر آرایشگری مثل رشته های دیگر یک کتاب مخصوص به خود را داشته باشد تا همه به شکل یک حرفه در این عرصه آموزش بیبنند.

خانم فرخناز بصورت مستقیم 2 نفر را تحت پوشش کاری قرارداده است و بصورت غیر مستقیم 2 فامیل همین کارمندان اش را وغیره اشخاصی که برا ی مستفید شدن خدمات اش در آرایشگاه اش تشریف می آورند.

دختر های خانم های زیادی را خانم فرحناز در بخش های مختلف تریننگ داده است و اکنون آنان نیز مستقل شده و پیشرفت زیاد کرده اند.

یگانه مشکلی که خانم فرحناز در طول زمان کاری اش به آن برخورد کرد این بود که سرمایه کافی نداشت برای آغاز یک تجارت بهتر و مستقل، ولی با کار کردن زیاد توانست پول به دست بیارد و آن قسم که میخواهد کار خود را پیش برده و تجارت خود را از حالت شراکت بیرون و مستقل کار خود را شروع کند.

پیام خانم فرحناز بیکران برای خانم های دیگر اینست که همیشه پشت کار داشته باشند با روبرو شدن به یک مشکل خسته نشوند و به تلاش های خود ادامه بدهند تا موفق شوند و هیچ گاهی شکست را قبول نکنند و همیشه تلاش کنند در کار های خود، توقع خانم بیکران از دولت و دیگر نهاد های بین المللی اینست.

قسمیکه به دیگر سکتور ها توجه زیاد میشود مثل صنایع دستی وغیره به هنر زیبایی هم ارزش داده شود و منحیث یک صنعت مهم در نظر گرفته شود و در قسمت پیشرفت آن توجه بیشتر صورت گیرد