استقامت و پشت کار راه دراز  بسوی موفقیت را کوتاه میسازد! 

رحیمه حاجی زاده ولد محمد نعیم در سال ۱۳۵۳ در کابل تولد و در سال ۱۳۶۷ از مکتب آمنه فدایی فارغ شده است .

خانم رحیمه ازدواج کرده مادر هفت فرزند است که چهار پسر و سه دختر دارد و فرزند بزرگ اش پسر است ، که وی ۲۴ ساله است علاقه مندی اش در زنده گی فقط کار کردن در عرصه تجارت است و میخواهد تجارت مستقل داشته باشد و بیشتر تلاش کند تا کار و تجارت خویش را پیشرفت دهد از نظر خانم رحیمه یک زن نیز میتواند تجارت را آغاز کند و بیشتر از مردان موفق به در آید ، که این نظریه وی باعث تشویق خانم های دیگر در عرصه تجارت میشود که آنها تازه میخواهند پا به عرصه تجارت بگذارند و دلیل آغاز کاراش هم همین بوده که اشتیاق زیاد به کار . کردن داشته و قبل از ازدواج آغاز به کار کرده بود ولی متأسفانه بعد از ازدواج بخاطر نداشتن اجازه فامیلی نتوانست به کار خود ادامه دهد

و فعلا خانم رحیمه در تلاش پیدا کردن بازار دایمی برای محصولات کمپنی اش است و جایگاه اصلی کمپنی خود را در قسمت فروش میخواهد پیدا کند وتجارت خود را توسعه داده بیشتر گسترش دهد و محصولات بیشتر برای بازار دایمی کشورش تولید نماید ، اکنون خانم رحیمه ۲۳ نفر را به صورت مستقیم تحت پوشش کاری قرار داده است و بصورت غیرمستقیم ۲۳ فامیل همین کارمندانش را مستفید میسازد .ولی وقتی خانم رحیمه دید که شوهرش دیگر توان کار کردن را ندارد و به بستر مریضی افتاده است و دیگر نمیتواند فامیل را حمایت کند بنأ تصمیم گرفت دوباره دست بکار شود و فامیل را حمایت کند و اینبار از نانوایی آغاز کرد ، و همینطور ادامه داد و پیش رفت بعد ازینکه دید این کار برایش مناسب نیست آغاز به کار پرده دوزی کرد و مدتی این کار را پیش برد ولی وقتی دید که این کار احتیاجات شان را مرفوع نمی سازد ، بنأ کوشش کرد تا کار بهتری برایش پیدا کند و بلاخره خواست منحیث استاد کودکستان در کارته نو آغاز به کار کند که این کوشش وی نتیجه نداد و بلاخره در یکی از زرگری ها منحیث شاگرد آغاز به کار کرد که بعد از سه سال شاگردی در سال ششم نظر به لیاقت که داشت منحیث مسؤل عمومی تولید کمپنی مذکور مقرر شد که این خود نتیجه تلاش و زحمت کشی زن افغان و مادرقهرمان افغان را نشان میدهد  که این کمپنی را حالا مستقل خود پیش میبرد که نام این کمپنی را خورشید تابان گذاشته است ، و امروز خانم رحیمه محصولاتی را در کمپنی خود تولید میکند که به میل مشتریان است یعنی از کیفیت بسیار بالا برخوردار میباشد و مورد پسند همه است یعنی از نظر خانم رحیمه همان جایگاه که میخواست محصولات کمپنی اش داشته باشد همان جایگاه را پیدا کرد ولی یگانه مشکل ، مشکل اقتصادی مردم ما است که قدرت خرید شان کم است .

وهمچنان خانم رحیمه استاد یک دختر خانمی بوده که وی نیز میخواسته در آینده تجارت دستکول را آغاز کند ، خانم رحیمه در اوایل کارش با مشکلاتی روبرو شده ولی در اثر سعی و تلاش که کرده از عهده آن همه مشکلات موفق به در آمده و توانسته به آنچه که میخواسته برسد .

و پیام خانم رحیمه برای خانم های همچو خودش اینست که هرچیز امکان دارد در صورتیکه پشت کار داشته باشند خواستن توانستن است ، این خواست مرد و زن ندارد فقط نیاز به تلاش بیشتر دارد و هرکس تلاش کند موفق میشود .

ویگانه خواست خانم رحیمه از دولت تأمین امنیت است که برای خانم ها امکانات بیشتر درعرصه کار فراهم شود و همچنان از ارگان های بین المللی خواستار همکاری های بیشتر میباشد .

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان/لید آرزوی موفقیت های بیشتر به خانم رحیمه در عرصه  تجارت و کار شان دارد !