کسب تجربه باعث تغییر بزرگ در زندگی

تاریخ: 10/01/1397

فرشته سروری در شهر کابل متولد شده است و فارغ التحصیل رشته روانشناسی بخش اداره و منجمنت از پوهنتون کابل میباشد. موصوفه از اوضاع فامیلی خوب برخوردار است چون از طرف فامیل هیچ نوع دخالت در زندگی و کارهایش وجود ندارد. وی یک دختر دارد، علاقه و دلچسپی اش را در زندگی کار، تفریح و تجارت تشکیل میدهد.

در مورد اینکه چگونه کار اش  را آغاز کرد، میگوید که وقتی که برای تجصیلات عالی و ماستری اش در جاپان زندگی میکرد، ایده توسعه کودکستان در شهر کابل را برداشت کرد و از این سفر در مورد نحوه ارائه خدمات اساسی و مهم برای کودکان در مهد کودک، بسیار چیز های زیادی را آموخت، که بعد از برگشت از سفر جاپان این همه تجارب کسب شده خود را در ارائه خدمات به طفل های افغانستان به کار برد و موفق شد تا به آرزو های خود برسد که همانا خدمت به مردم جامعه اش و ایجاد یک کودکستان خصوصی که اطفال کشور بتوانند به نحوه درست اش از آن مستفید شوند میباشد.

هم اکنون خانم فرشته از وضعیت فعلی تجارت خویش راضی میباشد و تلاش مینماید تا تجارت خود را بهبود بخشد و بتواند خدمات بهتر تر را ارائه نماید.

پلان آینده خانم فرشته سروری این است که بتواند در کابل و ولایات نمایندگی های کودکستان خود را تاسیس نماید و بهترین کودکستان در سطح کابل و ولایات باشد تا بهترین خدمات را برای مشتریان عرضه نماید.

خانم فرشته سروری در کودکستان خود 15 نفر را بصورت مستقیم و 15 فامیل همین کارمندان خود را بصورت غیرمستقیم تحت پوشش کاری قرار داده است و همچنان وی در کودکستان خویش برای بیشتر از 60 طفل که سن شان از سه ماه شروع و تا شش سال میباشند خدمات اساسی مهد کودک را ارائه مینماید وی همچنان برای اطفال چهار وقت غذا صرف مینماید.

پیام خانم فرشته برای خانم های که آنها نیز کار مینمایند این است که دست به دست هم بدهند، با یکدیگر همکار شوند و همدیگر را کمک کنند تا بتوانند کار خود را پیشرفت دهند، وی تلاش زیاد مینماید تا با دیگران کمک کند و یگانه مشکل که خانم فرشته از اوایل تا حال داشته مسله امنیت میباشد که وی را زیاد نگران ساخته است و فکر میکند اگر امنیت درست نباشد خانم ها نمیتوانند کار های خویش را درست پیش ببرد.

توقع خانم فرشته سروری از دولت و ارگان های بین المللی این است که در قدم اول در کشور امنیت را تامین کنند تا همه خانم ها تشویق شوند و کار خویش را راحت تر پیش ببرند و در قدم دوم اینکه به خانم ها باور کنند که خانم ها نیز میتوانند در رشد کشور شان سهم بگیرند و مفید واقع شوند و همچنان خواهان همکاری های بیشتر دولت با خود شان میباشند.