مریم صافی

 

 

ماستر در مطالعات صلح بین المللی، دارای 10 سال تجربه کاری در بخش های تحقیق، معاونیت و ریاست در نهاد های مختلف، اکنون رئیس ژونال اقتصادی زنان، مهارت در بخش های تحقیق، مشاوریت، رهبریت و هماهنگی