معصومه ابراهیمی

 

ماستر در مدیریت تجارت از دانشگاه آزاد، دارای 16 سال تجربه کاری در بخش های مدیریت وتدریس؛ اکنون موسس و رئیس آژانس خبری رها، .و شرکت فیلم سازی ارسطو، مهارت در مدیریت مالی، اقتصادی و پلان گزاری