ناهید حمیدی

ماستر مدیرت تجارتی از دانشگاه پون هندوستان، دارای 9 سال تجربه کاری در بخش تولید، صادرات و واردات ، اکنون رئیس شرکت تجارتی شگرف، مهارت در بخش های مدیریت، هماهنگی، تولید و تجارت.