خبر مطبوعاتی

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در یازدهمین رقابت اتاق های جهانی برنده کتگوری بهترین پروژه انکشاف تشبثات کوچک و متوسط گردید!

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در یازدهمین رقابت اتاق های جهانی در ریو دیجنیرو، برازیل به تاریخ 12 الی 14 جون سال 2019 حضور یافت. اتاق تجارت بین المللی و فدراسیون اتاق های جهانی هر دو سال کنگره اتاق های جهان را برگزار می نماید، در کنار کنگره، یک رقابت میان اتاق های جهان نیز برگزار می گردد. این رقابت در سه کتگوری میباشد: 1 (بهترین پروژه در بخش تعلیم و آموزش، ۲) بهترین پروژه انکشاف تشبثات کوچک و متوسط و کارآفرینی، و ۳) بهترین پروژه غیر عنعنوی که اتاق تجارت زنان در کتگوری دوم در میان رقابت کنندگان قرار گرفت. بعد از قرار گرفتن در میان 16 بهترین اتاق ها در این رقابت، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان توانست از میان اتاق تجارت کالی(کلمبیا)، اتاق تجارت استانبول (ترکیه)، اتاق صنایع کنیا (ترکیه)، کنفدراسیون صنایع ملی (برازیل) و اتاق تجارت کویتو (اکوادور) برنده کتگوری بهترین پروژه انکشاف تشبثات کوچک و متوسط گردد. 

اتاق تجارت زنان افغانستان با بیان نمودن کارکرد ها و دست آورد هایش در کمتر از دو سال برای توانمندسازی اقتصادی زنان افغان و دادخواهی برای ایشان توانست به این موففقیت نایل آید. دست آورد های سال 2017 چون تسهیل اشتراک 665 تجارت زنان افغان از بیشتر از 200 تجارت زنان در 31 برنامه( بشمول نمایشگاه ها ، کنفرانس ها، و سمینارها) در داخل و خارج کشور، از شروع سال 2016، اشتراک بیشتر از 500 زن در جلسات آگاهی دهی حقوقی از 5 ولایت، کابل، مزار،هرات، و کندهار. در سال 2018، تغییرات در پالیسی ها چون %5 ارجحیت اداره تدارکات ملی برای زنان، 15-20 فیصد نقش صنعتی برای تشبثات کوچک  متوسط و زنان، انکشاف سکتور خصوصی، ستراتیژی صادرات ملی، پالیسی ملی تجارت ، و اشتراک بیشتر از 700 زن در بیشتر از 25 نمایشگاه خارج از کشور و 15 نمایشگاه در داخل کشور، جمعه بازار های هفته وار در دو موقیعیت کابل، برگزاری 6 دوره آموزشی خارج از کشور و 7 دوره آموزشی در داخل کشور، فرصت اشتراک 160 زن در 13 کنفرانس خارج از کشور، ، برای اولین بار در 16 سال 8 کمپنی زنان به دبی برای6 ماه برای فروش محصولاتشان در قریه جهانی اشتراک نمودند، اولین پارک صنعتی کوچک زنان و در نظر گرفته شدن  20 زن متشبث در جشنواره سالانه بی بی خریجه و ایجاد علامت تجارتی “ساخت زنان افغان” برای معرفی بهترین تولیدات ساخت زنان افغان در داخل و خارج کشور با هماهنگی وزارت صنعت و تجارت.

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان به تلاش ها در راستای پیشرفت تجارت زنان افغان و شناخت ایشان در سطح کشور و جهان ادامه خواهد داد.

رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، خانم منیژه وافق نه تنها در پنل رقابت اتاق ها در کتگوری بهترین پروژه انکشاف تشبثات کوچک و متوسط و کارآفرینی، فعالیت ها و کارکرد های متذکره اتاق تجارت زنان صحبت نمود بلکه وی در پنل ” اتاق ها و تشبثات نوآغاز” نیز حضور داشتند. ایشان از تجربیات و اهمیت اتاق ها در پالیسی دادخواهی برای تجارت های جدید و مساعد نمودن زمینه برای اشتراک و شبکه سازی با تجارت های با تجربه سخنرانی نمودند.

لازم به ذکر است که اشتراک اتاق تجارت زنان در همچون برنامه در سطح جهان نتیجه عضویت و حمایت اتاق تجارت بین المللی در افغانستان میباشد. اتاق تجارت زنان از تمام حامیان این نهاد از جمله جلالتماب بانوی اول کشور، وزارت صنعت و تجارت، اتاق بین المللی تجارت در افغانستان، فدراسیون اتاق های جهان، مرکز بین المللی تجارت، مرکز بین المللی تشبثات خصوصی، بانک بین المللی افغانستان، شبکه مخابراتی روشن و شهر ریو دیجنیرو، کشور برازیل برای میزبانی ایشان اظهار سپاس و قدردانی می نماید.

اعلامیه مطبوعاتی

تجلیل از روز جهانی زن با زنان تجارت پیشه

تجلیل از یک سال اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

تجلیل از همآهنگی ها و همکاران اتاق زنان

 

تاریخ و زمان: 22 حوت 1396 – 08:30

محل: دفتر اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان

تماس:    pr@awcci.af و یا 0706323379

 

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان مورخ 13 مارچ سال 2018 برنامه را بخاطری تجلیل از یک سال موجودیت اش، روز جهانی زن و همکاری و شراکاء جدید خویش در دفتر اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در کابل برگزار نمود.

در سال 2013 زنان تجارت پیشه افغان یک ارگان دادخواهی “متشبثین رهبر برای انکشاف افغانستان (لید)” را جهت انعکاس موثر نگرانی ها و علایق شان ایجاد نمودند. که تغییر لید  در 22 حوت 1395 توسط شورای عالی اقتصادی دولت افغانستان تحت ریاست جلالتماب رئیس جمهور محمد اشرف غنی بنام اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان منظور گردید.

برنامه توسط سخنان محترم کامله صدیقی معین وزارت تجارت آغاز شد که در آن بر اهیمت نهاد های چون اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تاکید کرد که حمایت بنیادی را برای تشبثات خانم ها ارائه می کند و اطمینان دهند که دیگران هم در کشور کار اساسی مینمایند. وی گفت ” وزارت تجارت، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان را در انکشاف زنان در سکتور خصوصی شریک مهم خود میداند”.

در این برنامه اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان تعدادی از تفاهنمامه های را نیز  باز سازمان های ذیل به امضاء رسانید که در نتیجه اقدامات برای بهبود تجارت زنان در افغانستان صورت خواهد گرفت.

  1. اداره ملی استندرد های افغانستان
  2. وزارت زراعت
  3. ریاست صنایع دستی، وزارت تجارت
  4. بانک بین المللی افغانستان

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان بخش دوم کتاب معلوماتی اعضاء را منتشر و راپور سالانه 2017 و تحقیق در مورد عرصه های بالقوه سرمایه گذاری در افغانستان را نیز به نشر رسانید.

برعلاوه این، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان دستاورد جدید حکومت افغانستان و اتاق زنان را که 5% ارجیحت به تجارت های خانم ها در تدارکات ملی میباشد را پیشکش وبه آقای هوتکی رئیس اداره تدارکات ملی یک لوح تقدیر که توسط اعضای اتاق امضاء شده بود تقدیم نمود.