You are currently viewing ملاقات معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با رهبری و اعضای اتاق تجارت زنان بلخ

ملاقات معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت با رهبری و اعضای اتاق تجارت زنان بلخ

 تاریخ: 19 جدی سال 1397

مکان: دفتر ریاست تجارت و صنایع ولایت بلخ (دفتر کار اتاق تجارت زنان بلخ)

بعد از مراسم افتتاحیه دهلیز هوایی بلخ – اروپا بروز چهارشنبه مطابق 19 جدی سال 1397، اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان زون شمال – بلخ امروز افتخار میزبانی معیین انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت آقای ظهور الدین شیرزاده، را در دفتر کاری ریاست تجارت و صنعت ولایت بلخ داشتند. غرض از این ملاقات آقای شیرزاده، جمع آوری پیشنهادات خانم های متشبث ولایت بلخ بوده و برعلاوه با 13 تن از خانم های متشبث بلخ بشمول هیت رهبری و اعضای اتاق تجارت زنان گفتگوی مستقیم داشتند.

در نخست، خانم تمنا فریور، آمر زون اتاق تجارت زنان همه اشتراک کنندگان را خوش آمدید گفتند. در ادامه از اعضای اتاق خواهش نمودند تا یک به یک به نماینده گی از گروهی از زنان متشبث بلخ ارائه سخن و ابراز پیشنهادات خود را داشته باشند. پیشنهادات عمده خانم های متشبث مزار را موارد ذیل در این جلسه تشکیل میداد: کاهش صرفیه برق مارکیت رابعه بلخی، آموزش مهارت های مهم تجارتی خانم های بلخ، زمینه سازی وزارت تجارت برای آموزش های عملی خانم های بلخ در بخش بسته بندی استندرد تولیدات، ایجاد یک بازار دایمی برای محصولات خانم ها در ولایت بلخ، ایجاد سهولت های مورد نیاز برای زنان متشبث بلخ تا از پارک های صنعتی مستفید شوند، حل مشکلات حقوقی مارکیت زنان ولایت بلخ و مدیریت بهتر آن،  سهیم سازی بیشتر زنان متشبث بلخ در نمایشگاه های خارج از کشور با همکاری وزارت تجارت و صنعت و همکاری های لازم این وزارت با خانم های متشبث مزار برای اخذ قرارداد های دولتی.

در ادامه آقای شیرزاده از تمام خانم های مزار بعد از سپاس گذاری از فعالیت های تجاری شان پیشنهاد دادند تا خانم های تاجر ولایت بلخ بیشتر توجه خود را در نوآوری ها، تولیدات متنوع، رعایت سطوح استندر تولیدات و فعالیت های بزرگ تجارتی همچون مردان بپردازند. زیرا این خانم ها ظرفیت و توانایی لازم را دارند و از آن باید استفاده بکنند.  آقای شیرزی در رابطه به سهم زنان در پارک های صنعتی از 25 فیصد سهم ایشان در این پارک ها که برابر با 1000 جریب برای متشبثین زن ولایت بلخ می شود، خبر دادند.

آقای شیرزاده از ایجاد یک پلان تجارتی معنییت انکشاف سکتور خصوصی و صنایع وزارت صنعت و تجارت کشور برای انکشاف فعالیت های خانم های تاجر کشور و بخصوص ولایات خبر داد. وی در ادامه افزود که این پلان بیشتر روی انکشاف مهارت های مسلکی تجارت خانم های متشبث تمرکز داشته و در سال روان میلادی در کابل و ولایات دیگر با همکار اتاق تجارت صنایع زنان کشور تطبیق خواهند نمود.