نشست ملی صلح زنان کار آفرین “کارآفرینی باعث صلح و سعادت میشود”

اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، با همکاری و تسهیل میکانیزم افغانستان برای صلح همه شمول، زنان کار آفرین را از 33 ولایت و جمع زنان کار آفرین از کابل به یک نشست یک روزه  به منظور شناسایی، ارزیابی و مراودۀ توصیه های مبتنی بر واقعیت های کارآفرینی زنان  به نمایندگی از 34 ولایت کشور و نقش کار آفرینی زنان در کمک به تداوم و حفظ صلح و سعادت، به کابل گرد هم­آوردند به تاریخ 5 اسد 1400ه.ش.

 

این نشست شامل چندین سخنرانی مهم از جمله سخنرانی افتتاحیه خانم افسانه رحیمی، رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغان که فرمودند “حضور زنان در روند صلح بسیار مهم است”. خانم لیلما ناصری، رئیس کمیتۀ رهبری میکانیزم افغانستان برای صلح همه شمول، نیز سخنرانی در مورد نقش میکانیزم و انتقال نتایج نشست به تیم های مذاکره کننده، بوده است. آنها نیز گفتند که ” زنان در روند صلح گنجانده نشده اند و باید نقش مهم به آنها داده شود”. علاوه براین، و آقای شفیق عطایی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مورد انکشاف صنعتی و توسعه سرمایه گذاری افغانستان در طول بیست سال گذشته و اینکه چگونه این انکشافات در دو ماه اخیر متأثر شده است، سخنرانی نمود. آقای عطایی هم چنان فرمود: “بازرگانان نگرانی زیاد نسبت به اوضاع جاری در کشور دارند و باید طرف ها در روند گفتگوهای صلح، نقش برجسته سکتور خصوصی را در نظر بگیرند، زیرا سکتور خصوی نقش مسقیم برای برقراری صلح پایدار در کشور دارد “.

 افزون براین، خانم لیزا ریفکه، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما، به عنوان سخنران اصلی در مورد وضعیت گفتگوهای صلح و حمایت جامعۀ جهانی از افغانستان سخنرانی نمود. خانم لیزا ریفکه افزود که

  یوناما متعهد است تا از طرف ها برای پیشبرد روند صلح حمایت کند. بر علاوه آنها گفتند که “وقتی زنان شامل پروسه شوند ، نتیجه آن صلح فراگیرتر و پایدار خواهد بود.”

 

این نشست شامل همچنان شامل یک میزگرد در مورد چگونگی کمک کار آفرینی زنان به ایجاد و حفظ صلح نیز بوده است.گرداننده میز گرد خانم کامله صدیقیی ریس شرکت کاویان و خانم های کارآفرین از ولایت کندهار،هرات،بامیان و مزار شریف. پس از میزگرد، بحث های گروهی در مورد موضوعات کلیدی مرتبط به کارآفرینی زنان و صلح برگزار شد. بحث ها و نتایج آن مبنای بیانیه را تشکیل داد و در در پایان، نشست با ارائۀ قطعه نامه توسط خانم منیژه وافق، رئیس اجرایی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان  نشست پایان یافت. قطعه نامه این نشست به تیم های مذاکره کننده انتقال داده خواهد شد.  50 درصد زنان تجارت خود را از سال 2014 آغاز کرده بودند. خانم وافق نیز اضافه نمودنو که 50 درصد زنان تجارت خود را از سال 2014 آغاز کرده اند.

.

 

زنان افغان، از سال 2002 بدینسو، در بخش خصوصی پیشرفت چشم گیری نموده است، به گونه ای که تجارت های که توسط زنان در سراسر کشور راه اندازی و مدیریت می­گردد از صفر شروع و به بیشتر از 2،741 کسب و کار-تجارت- رسمی و بیشتر از 54،500 تجارت غیر رسمی می­رسد. کمک زن ها در تولید ناخالص داخلی افغانستان چشمگیر بوده است. اینها دستاوردی مهمی اند که باید از طریق ایجاد فرصت ها و محیط صلح آمیز و با ثبات حفظ و تقویت گردد.

 از آنجاییکه گفتگوهای صلح در دوحه به احتمال زیاد با بحث اساسی بر سر موضوعات کلیدی از سر گرفته می­شود، این بسیار مهم است که نقش مهم رشد اقتصادی و در این میان کمک زنان کار آفرین در تسهیل و تداوم صلح مورد توجه طرفین مذاکرات صلح قرار گیرد.