You are currently viewing نمایشگاه سه روزه بازار روز در دانشگاه کابل

نمایشگاه سه روزه بازار روز در دانشگاه کابل

  • Post author:
  • Post category:اخبار

تاریخ: 11 سنبله1397

مکان: دانشگاه کابل

اتاق تجارت زنان افغاانستان به تاریخ 11 سنبله 1397 در دانشگاه کابل بازار روز را برگزار نمود. این نمایشگاه برای سه روز کامل بوده و تا تاریخ 13 ادامه دارد. هدف اصلی برگزاری این نمایشگاه فروش تولیدات و توسعه بیشتر تجارت خانمها است.

در این نمایشگاه به تعداد 30 خانم تجارت پیشه شرکت کرده بودند. این خانمها در بخش های مختلف از جمله مواد غذایی، لباس، زیورات و جواهرات، میوه خشک، و فروش وسایل برقی فعالیت دارند. شاگردان استادان دانشگاه کابل و کسانی که علاقمند دیدن از این نمایشگاه بودند از این بازار دیدن کردند و غالبا خریداری کردند. از جمله کسانی که در نمایشگاه امروز سهم گرفته بودند خانم طاهره ابراهیمی است که در بخش تولید لباس فعالیت دارد. وی از تجارب خود در بازار های مختلفی که از سوی اتاق تجارت و صنایع خانمها برگزار می شود گفت، ” این بازار ها ما را کمک نموده که بدانیم چه تولیدی در کجا ها فروش و مشتری بیشتر دارد. این تجربه به موفق بودن در تجارت مان خیلی موثر خواهد بود. ”

این نمایشگاه نه تنها تولیدات بلکه خدمات را نیز به نمایش گذاشته است . از میان اشتراک کنندگان خانم گل چهره نظری هم چنان در این بازار شرکت کرده بود و در مورد تجارت خود چنین می گوید، ” ما مرکز آموزش خیاطی داریم و جواهرات را هم بر اساس فرمایش مشتریان می سازیم. در حال حاضر 330 پرسونل کاری داریم و بیشتر این ها خانمهای بی بضاعت اند. این تجارت نه تنها برای مفاد شرکت است بلکه مقصد اصلی این تجارت حمایت از خانمهای بی بضاعت است که بار همه زندگی به دوش خودشان است.” وی در ارتباط با نمایشگاه های اتاق های تجارت می گوید ” این نمایشگاه ها باعث معرفی شدن محصولات و تولیدات تجارت خانم ها می شود”.

شاگردان و مشتریان دیگر بازار روز از برگزاری این نمایشگاه اظهار خوشنودی کرده و این اقدام را گامی به سوی پیشرفت و توسعه بیشتر خانم ها می دانند و برای ادامه برگزاری چنین نمایشگاه ها اظهار امیدواری نمودند.