You are currently viewing نمایشگاه سه روزه در ولایت کندهار

نمایشگاه سه روزه در ولایت کندهار

 تاریخ: 22، عقرب 1398

مکان: عینو مینه،  کندهار

به تاریخ 22 الی 25 عقرب 1398 نمایشگاه سه روزه باهمکاری اتاق تجارت زنان افغانستان-زون جنوب از طرف وزارت صنعت و تجارت در پارک عینو مینه کندهار بر گزار گردید.

در افتتاح نمایشگاه هر یک رئیس ریاست صنعت و تجارت در کندهار آقای علی الدین حمیدی ,آمر زون جنوب اتاق تجارت زنان خانم زهرا زاهد, معاون ولایت کندهار آقای الحاج عبد الحنان منیب, رئیس ریاست امور زنان کندهار خانم رقیه اڅکزی ,خانم فریبا و خانم انجلا از ریاست انکشاف دهات وی ار دی پی , مسئول ریاست امور اجتماعی آقای حاجی امیر، معاون ریاست معدن وصنایع اقای نعمت الله نعمت ، آمر انکشاف سکتور خصوصی حاجی اسدالله امین  و یک تعداد دیګر اعضا از موسسات، ادارات و رسانه های مختلف حضور داشتند.

در این نمایشگاه بیشتر از 1400 زنان کندهار اشتراک داشتند و از نماشگاه دیدار و خریداری نمودند. زنان تجارت پیشه از فروشات شان در این نمایشگاه رضایت نشان دادند و برای مهیا نمودن چنین فرصت ها تقاضای برگزاری نمایشگاه های دایمی را نمودند.

در این نمایشگاه اجناس مختلف که در شهر و والسوالی های نزدیک از طرف زنان تجارت پیشه آورده شده بود و به نمایش گذاشته شد که عبارت بودند از قالین های کندهاری، چادر های دست باف، لباس های افغانی محلی، سرپتلونی ها، لباسهای طفلانه، دستکولهای دست باف، اجناس دیزاین اتاق مانند ګل دانی، سرتختی، میوه خشک و غذاهای مروج محلی که همه این چیزها به قیمت های مناسب به فروش رسید.

در اخیر تمام زنان تجارت پیشه که در نمایشگاه اشتراک داشتند از اتاق تجارت زنان کندهار و از پروژه پیشرفت ولایتی وزارت تجارت تشکری  نمودند.