You are currently viewing نمایشگاه صنایعی دستی زنان روستایی در ننگرهار

نمایشگاه صنایعی دستی زنان روستایی در ننگرهار

تاریخ: 30 عقرب 1397

مکان: قصر شاهی جلال آباد، ننگرهار

نمایشگاه سه روزه صنایع دستی زنان روستایی در ولایت ننگرهار از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات و همکاری سایر ادارات همکار، به تاریخ 30 عقرب 1397 در قصر شاهی جلال آباد برگزار گردید. در این نمایشگاه، زنان از سکتور های صنایع دستی زنان، قالین، اجناس زینتی، مواد غذایی و دیگر تولیدات زنان برای فروش اشتراک نمودند.

انجینر مجیب الرحمن ضیاء، رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار گفتند که هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای تولیدات دستی زنان بوده است. وی افزود، درین نمایشگاه در حدود ۱۵ غرفه از تولیدات دستی زنان ، قالین و مواد غذایی بودند.

خانم جمیله سادات، یکی از اشتراک کنندگان این نمایشگاه که از حدود ده سال بدینسو در بخش صنعت کار مینماید، میگوید ” برای ۳۰۰ زن زمینه کاری فراهم کرده ام و این زنان صنایع دستی مختلف افغانی مانند چادر و وسایل زینتی برای زیبایی اتاق را تولید می نمایند”. وی می افزاید، اینگونه نمایشگاه برای بازاریابی تا حدی مفید است، اما بهتر است تا برای زنان صنعتکار ننگرهار بازار اختصاصی تعیین گردد.

یکی دیگر از اشتراک کنندگان این نمایشگاه خانم عارفه باشنده ولسوالی چپرهار ننگرهار بودند. وی درخانه ی خود با فامیلش مصروف بافنده گی قالین است و می گویند مشکل عمده ی شان نبود محل تولیدی و بازار است.وی افزود، حالا هم قالین های شان به کشور پاکستان فرستاده میشود و بعد با مارک ساخت پاکستان به بازار های جهان صادر میگردد.

این اولین نمایشگاه صنایع دستی زنان در ولایت ننگرهار نبوده و قبل ازین نیز چندین نمایشگاه صنایع دستی زنان برای پیدا کردن بازار برای این تولیدات در این ولایت راه اندازی شده اند.