نمایشگاه صنایع دستی بازار روز

تاریخ: 16 و17 حوت سال 1397 خورشیدی

مکان:ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ

نمایشگاه “صنایع دستی بازار روز” توسط  ریاست صنعت و تجارت  و اتاق تجارت زنان ولایت بلخ به مناسبت هفته جهانی زن به روز های 16 و17 حوت سال 1397 خورشیدی در این ریاست برگزار گردید. این نمایشگاه با حضور  مقامات بلند پایه ولایت بلخ چون: آقای شجاع الدین شجاع، معاون مقام ولایت بلخ، آقای سید اکبر سروری، مستوفی ولایت بلخ، سر کنسول جمهوری تاجکستان مقیم شهر مزار شریف ، شیر احمد سپاهی زاده، رئیس ریاست صنعت و تجارت ولایت بلخ، شرافت جنت گل، رئیس اقتصاد ولایت بلخ، خانم شکیبا شکیب، رئیس هیت مدیره اتاق تجارت زنان بلخ ، حاجی خیرالدین مایل، تاجر ملی و  با اشتراک کننده گان از ادارات مختلف، سازمان های خصوصی و خارجی افتتاح گردید. این برنامه با تلاوت آیاتی از قرآنکریم آغاز گردیده و در ادامه آقای سپاهی زاده در رابطه به برگزاری این نمایشگاه ایراد سخن نموده و گفت: “این نمایشگاه به مناسبت هفته جهانی زن و حمایت از تولیدات داخلی کشور از سوی ریاست صنعت و تجارت و اتاق تجارت زنان بلخ راه اندازی گریده و به  تعداد 38 غرفه از تولیدات داخلی این ولایت و محصولات تولیدی بانوان شهر مزار شریف به نمایش گذاشته شده است”. وی در ادامه افزود که یکی از اهداف این نمایشگاه فراهم سازی زمینه فروش برای محصولات زنان متشبث ولایت بلخ نیز می باشد.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی و بازاریابی برای محصولات داخلی  و تولیدات بانوان متشبث شهر مزارشریف بوده و به تعداد 38 غرفه ازسکتور های مختلف چون: صنایع‌دستی، غذا، زراعت، هنر، خدمات و تولیدات شرکت نمودند. ایجاد نمایشگاه ها و حمایت مردم از تولیدات داخلی یکی از راه های بلند رفتن تولیدات داخلی در کشور میباشد. از آنجا که یکی ازاهداف دیگر این  نمایشگاه ایجاد روابط و همکاری تجاری میان بانوان کارآفرین در سطح ولایات شمال کشور بود، تعدادی از بانوان از ولایت بغلان و سمنگان نیز اشتراک داشتند.

اشتراک کننده گان این نمایشگاه دو روزه از فرصت بازاریابی و فروش که توسط این نمایشگاه ایجاد گردیده بود خرسند بوده و از برگزار کننده گان تقاضای برگزاری چنین نمایشگاه ها در آینده را نیز نمودند.

خانم بصیره محمدی یکی از بانوان تجارت ‌پیشه و اشتراک کننده نمایشگاه مذکور در مورد اهمیت نمایشگاه ها برای تولیدات داخلی  زنان افغان می گوید: “رشد اقتصادی زنان، رشد اقتصاد کشور است و نمایش محصولات  تجارتی زنان باعث بالا رفتن سطح تولیدات داخلی و خود کفایی اقتصادی زنان نیز می گردد.

اتاق تجارت زنان بلخ در ختم روز دوم نمایشگاه نظریات و پیشنهادات اشتراک کننده گان ویا فروشنده گان را جمع آوری نمود تا در آینده برنامه های بهتر برای توانمندی اقتصادی زنان ولایت بلخ با در نظر داشت خواسته های ایشان داشته باشد.

#بیایید_صدایمان_را_متحد_سازیم

#بیاید_همکاری_کنیم_تا_نتیجه_بهتر_بگیریم